Claims Services

U wordt aansprakelijk gesteld en de schade valt niet onder de dekking van uw verzekering of de vordering van de tegenpartij valt onder het eigen risico van uw polis. Onze Claims Services biedt u professionele ondersteuning en begeleiding bij het behandelen of verhalen van een schadeclaim.

Wij verzorgen voor u het gehele traject van schadebehandeling. Hierdoor bespaart u kostbare tijd en weet u direct waar u aan toe bent. Ook maken wij schadekosten beheersbaar en dragen wij bij aan de bescherming van uw merk en reputatie.

Wat doen wij:

  • Verhaal van loonschade
  • Verhaal van materiele schade
  • Verhaal van letselschade
  • Behandeling van niet-gedekte schade
  • Behandeling van schade onder het eigen risico

Uw voordelen:

  • Professionele en specialistische schadebehandeling
  • Analyse van schade en schadeoorzaken
  • Verlagen van de claim handling kosten
  • Rapportage en management informatie ten behoeve van correcte financiële verwerking van de potentiele risico’s.

U leest alles over onze Claims Services in onze flyer: 'Claims Services verzorgt en ontzorgt uw schadeafwikkelingsproces'

Verhaalservice loonschade
Is uw werknemer slachtoffer van een ongeval? En heeft dit langdurige arbeidsongeschiktheid als gevolg? Dan lijdt u als werkgever schade. In onze flyer 'Arbeidsongeschiktheid in uw bedrijf? Verhaal de loonschade' leest u meer over loonschade en andere daarmee samenhangende kosten, en wat wij voor u kunnen doen. Wij berekenen de loonschade en verhalen die op de aansprakelijke partij. Wij helpen u uiteraard ook bij het verhalen van andere materiële of letselschade. U kunt zich hier aanmelden voor onze verhaalservice.

Onze specialisten op het gebied van Claims Services:

Dichterbij
Ontslag op AOW-leeftijd

Ontslag op AOW-leeftijd

Voor de meeste werknemers is de AOW-leeftijd niet gelijk aan de huidige pensioenleeftijd in uw pensioenregeling. Wij krijgen steeds vaker vragen over ontslag op de AOW-leeftijd en de gevolgen voor de pensioenregeling.

Al vroeg aandacht voor de zorgverzekering

Al vroeg aandacht voor de zorgverzekering

Per 2019 gaat de premie van de zorgverzekering omhoog bij diverse verzekeraars. In dit artikel staan drie thema’s rondom de zorgverzekering centraal: de premiestijging, uw preventiebeleid en de communicatie richting uw werknemers.

Meer nieuws