Claims Services

U wordt aansprakelijk gesteld en de schade valt niet onder de dekking van uw verzekering of de vordering van de tegenpartij valt onder het eigen risico van uw polis. Onze Claims Services biedt u professionele ondersteuning en begeleiding bij het behandelen of verhalen van een schadeclaim.

Wij verzorgen voor u het gehele traject van schadebehandeling. Hierdoor bespaart u kostbare tijd en weet u direct waar u aan toe bent. Ook maken wij schadekosten beheersbaar en dragen wij bij aan de bescherming van uw merk en reputatie.

Wat doen wij:

  • Verhaal van loonschade
  • Verhaal van materiele schade
  • Behandeling van niet-gedekte schade
  • Behandeling van schade onder het eigen risico

Uw voordelen:

  • Professionele en specialistische schadebehandeling
  • Analyse van schade en schadeoorzaken
  • Verlagen van de claim handling kosten
  • Rapportage en management informatie ten behoeve van correcte financiële verwerking van de potentiele risico’s.

U leest alles over onze Claims Services in onze flyer: 'Claims Services verzorgt en ontzorgt uw schadeafwikkelingsproces'

Verhaalservice loonschade
Is uw werknemer slachtoffer van een ongeval? En heeft dit langdurige arbeidsongeschiktheid als gevolg? Dan lijdt u als werkgever schade. In onze flyer 'Arbeidsongeschiktheid in uw bedrijf? Verhaal de loonschade' leest u meer over loonschade en andere daarmee samenhangende kosten, en wat wij voor u kunnen doen. Wij berekenen de loonschade en verhalen die op de aansprakelijke partij. Wij helpen u uiteraard ook bij het verhalen van andere materiële of letselschade. U kunt zich hier aanmelden voor onze verhaalservice.

Onze specialisten op het gebied van Claims Services:

Dichterbij
Roland Goldman vertrekt bij Van Lanschot Chabot/Mandema & Partners

Roland Goldman vertrekt bij Van Lanschot Chabot/Mandema & Partners

Roland Goldman, Directeur Zakelijk Bedrijf, verlaat per 1 januari 2019 de organisatie. Goldman heeft als adviseur en later als directeur-grootaandeelhouder Mandema & Partners zien ontwikkelen tot een toonaangevend advies- bedrijf in risicomanagement en employee benefits.

Factoring sterk in opmars

Factoring sterk in opmars

Factoring is een vorm van debiteurenfinanciering. Bedrijven laten met factoring openstaande facturen eerder uitbetalen door een gespecialiseerd bedrijf: de factoringmaatschappij. Deze vorm van alternatieve financiering is een trend bij bedrijven die op zoek zijn naar extra kapitaal.

Nieuwe regels voor kleinere pensioenen

Nieuwe regels voor kleinere pensioenen

Pensioenuitvoerders mogen kleinere pensioenen afkopen om de relatief hoge administratiekosten van deze pensioenen te voorkomen. Per 1 januari 2019 veranderen echter de regels voor kleinere pensioenen.

Regeling compensatie transitievergoeding door Eerste Kamer

Regeling compensatie transitievergoeding door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel waarin de compensatie van de transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid is geregeld. Hierdoor kunt u als werkgever waarschijnlijk per 1 april 2020 een compensatie aanvragen.

Meer nieuws