Klachtenbehandeling

Natuurlijk doen wij ons best om u als klant tevreden te stellen. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over onze dienstverlening, dan vernemen wij dat graag van u.

Alle klachten worden onder de aandacht gebracht van onze directie en waar nodig door hen behandeld, per adres Van Alkemadelaan 700, 2597 AW Den Haag.

Bent u particulier/consument en vindt u dat wij uw klacht niet goed hebben afgehandeld? U kunt dan met uw klacht terecht bij:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257, 2509 AG, Den Haag
Tel. 0900 355 22 48
info@kifid.nl
www.kifid.nl

Tevens kunt u zich wenden tot de Burgerlijke Rechter.

Nederlands
Op onze dienstverlening is het Nederlands recht van toepassing, tenzij anders is overeengekomen. Mandema & Partners communiceert in de Nederlandse taal, tenzij anders overeengekomen is.

Hoe u ons kunt bereiken
Mandema & Partners is u graag van dienst. Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8:30 tot 17:30 uur via het telefoonnummer 070 - 302 22 22.

Dichterbij
Roland Goldman vertrekt bij Van Lanschot Chabot/Mandema & Partners

Roland Goldman vertrekt bij Van Lanschot Chabot/Mandema & Partners

Roland Goldman, Directeur Zakelijk Bedrijf, verlaat per 1 januari 2019 de organisatie. Goldman heeft als adviseur en later als directeur-grootaandeelhouder Mandema & Partners zien ontwikkelen tot een toonaangevend advies- bedrijf in risicomanagement en employee benefits.

Factoring sterk in opmars

Factoring sterk in opmars

Factoring is een vorm van debiteurenfinanciering. Bedrijven laten met factoring openstaande facturen eerder uitbetalen door een gespecialiseerd bedrijf: de factoringmaatschappij. Deze vorm van alternatieve financiering is een trend bij bedrijven die op zoek zijn naar extra kapitaal.

Nieuwe regels voor kleinere pensioenen

Nieuwe regels voor kleinere pensioenen

Pensioenuitvoerders mogen kleinere pensioenen afkopen om de relatief hoge administratiekosten van deze pensioenen te voorkomen. Per 1 januari 2019 veranderen echter de regels voor kleinere pensioenen.

Regeling compensatie transitievergoeding door Eerste Kamer

Regeling compensatie transitievergoeding door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel waarin de compensatie van de transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid is geregeld. Hierdoor kunt u als werkgever waarschijnlijk per 1 april 2020 een compensatie aanvragen.

Meer nieuws