Klachtenbehandeling

Natuurlijk doen wij ons best om u als klant tevreden te stellen. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over onze dienstverlening, dan vernemen wij dat graag van u.

Alle klachten worden onder de aandacht gebracht van onze directie en waar nodig door hen behandeld, per adres Van Alkemadelaan 700, 2597 AW Den Haag.

Bent u particulier/consument en vindt u dat wij uw klacht niet goed hebben afgehandeld? U kunt dan met uw klacht terecht bij:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257, 2509 AG, Den Haag
Tel. 0900 355 22 48
info@kifid.nl
www.kifid.nl

Tevens kunt u zich wenden tot de Burgerlijke Rechter.

Nederlands
Op onze dienstverlening is het Nederlands recht van toepassing, tenzij anders is overeengekomen. Mandema & Partners communiceert in de Nederlandse taal, tenzij anders overeengekomen is.

Hoe u ons kunt bereiken
Mandema & Partners is u graag van dienst. Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8:30 tot 17:30 uur via het telefoonnummer 070 - 302 22 22.

Dichterbij
Ontslag op AOW-leeftijd

Ontslag op AOW-leeftijd

Voor de meeste werknemers is de AOW-leeftijd niet gelijk aan de huidige pensioenleeftijd in uw pensioenregeling. Wij krijgen steeds vaker vragen over ontslag op de AOW-leeftijd en de gevolgen voor de pensioenregeling.

Al vroeg aandacht voor de zorgverzekering

Al vroeg aandacht voor de zorgverzekering

Per 2019 gaat de premie van de zorgverzekering omhoog bij diverse verzekeraars. In dit artikel staan drie thema’s rondom de zorgverzekering centraal: de premiestijging, uw preventiebeleid en de communicatie richting uw werknemers.

Meer nieuws