27-09-2017

In onze vorige nieuwsbrief stonden we al even stil bij de verwachte stijging van de AOW-leeftijd. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd verhoogd van 67 jaar naar 67 jaar en drie maanden. De verwachting is dat de AOW-leeftijd in de jaren erna nog verder zal stijgen. Logischerwijs heeft dit direct invloed op de pensioenvoorzieningen. Maar ook andere arbeidsvoorwaardelijke regelingen worden geraakt.

Gevolgen verzuimverzekering
Zoals u weet, bent u als werkgever verplicht om in geval van ziekte van uw werknemer gedurende twee jaar het loon (gedeeltelijk) door te betalen. Veel werkgevers sluiten voor dit risico een verzuimverzekering af. In geval van een stijging van de AOW-leeftijd is het goed om te controleren wat de eindleeftijd is die vermeld staat in de dekking van deze polis.

Nu de concrete uitkeringsduur van een verzuimverzekering twee jaar is, zal de eindleeftijd waarschijnlijk geen issue zijn de komende jaren. Immers, de loondoorbetalingsverplichting voor een werknemer die bijvoorbeeld in 2018 ziek wordt, komt in 2020 ten einde. In 2020 is de leeftijd waarop werknemers AOW gaan ontvangen nog maximaal 66 jaar en 8 maanden en bijna alle verzuimpolissen kennen een eindleeftijd die momenteel hoger of gelijk is aan 67 jaar.

Heeft u werknemers die doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd? Dan heeft u voor deze werknemers vanaf dat moment, bij ziekte, een loondoorbetalingsverplichting van maximaal 13 weken in plaats van 104 weken. Veel verzuimverzekeringen bieden geen dekking voor werknemers die doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Wilt u weten of uw verzuimverzekering voldoende dekking biedt? Neem dan contact met ons op.

Gevolgen arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
De wettelijke WIA-uitkeringen lopen door tot aan de datum waarop de AOW-leeftijd wordt bereikt. Als de AOW-leeftijd stijgt dan zal de WIA-uitkering tot deze hogere leeftijd doorlopen. Omdat de WIA-uitkering in veel situaties leidt tot een flinke terugval in de inkomstensituatie van uw werknemers, hebben de meeste werkgevers bij een verzekeraar een aanvulling afgesloten voor hun werknemers. Wij adviseren u om na te kijken welke eindleeftijd in de voorwaarden van deze verzekeringen staat vermeld. De dekking van deze arbeidsongeschiktheidsverzekeringen loopt namelijk vaak door tot aan de in de polis of de voorwaarden genoemde eindleeftijd. Een stijging van de AOW-leeftijd kan dan ook direct gevolgen hebben voor uw verzekerde werknemers.

Nu is al bekend dat voor iedereen die na 1954 is geboren, de AOW-leeftijd 67 jaar en drie maanden zal zijn. Is de eindleeftijd vermeld in de dekking van de arbeidsongeschiktheidsverzekering 67 jaar? Dan stopt de uitkering uit deze verzekering dus drie maanden voordat uw werknemer AOW zal gaan ontvangen.

Stijging AOW-leeftijd
De stijging van de AOW-leeftijd is gekoppeld aan de gemiddelde levensverwachting. Op basis van cijfers van het CBS is de verwachting nu dat de AOW-leeftijd de komende jaren door zal stijgen tot boven de 71 jaar. Voor de eerder genoemde werknemer zou dit resulteren in een inkomensgat van meer dan 4 jaar! 

Met welk cijfer* waardeert u dit artikel?

*1 = zeer slecht, 10 = uitstekend