15-05-2018

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag informeren wij u over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw werknemers (of andere betrokken partijen) in het licht van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Onze samenwerking  
Wij ontvangen regelmatig het verzoek om een verwerkersovereenkomst aan te gaan. Hierbij informeren wij u dat een verwerkersovereenkomst tussen u en Van Lanschot Chabot / Mandema & Partners niet verplicht is onder de AVG.

Uit de AVG* en de uitleg van het ministerie van Justitie en Veiligheid** blijkt dat wij als financiële dienstverlener verwerkingsverantwoordelijke zijn.

Het verwerken van uw gegevens (evenals eventuele werknemersgegevens of gegevens van andere betrokken partijen) vloeit voort uit onze dienstverlening.

Privacystatement
In ons privacystatement leggen wij uit welke persoonlijke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij die gegevens gebruiken en opslaan.

Vragen?
We horen het graag. U kunt ons van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 17.30 uur telefonisch bereiken.  

070 – 302 22 22
info@mandema.nl

 


* Algemene Verordening Gegevensbescherming, art. 4.7 en 4.8.

** Handleiding Algemene Verordening Gegevensbescherming, Ministerie Justitie en Veiligheid, pag. 33.
 

Disclaimer

Deze informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. De inhoud is slechts bedoeld als algemene informatie en dient dan ook niet gezien te worden als advies. Het kan mogelijk zijn dat in specifieke gevallen het bovenstaande niet van toepassing is. Van Lanschot Chabot B.V. en Mandema en Partners B.V. aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. Aan de inhoud kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Indien u over de onderwerpen verdere informatie wenst, dan dient u zich te wenden tot uw eigen juridisch adviseur.

Met welk cijfer* waardeert u dit artikel?

*1 = zeer slecht, 10 = uitstekend