04-05-2018

AVG en uw collectieve werknemersverzekering(en)

U heeft via Van Lanschot Chabot / Mandema & Partners een of meerdere collectieve werknemersverzekeringen afgesloten. Graag informeren wij u over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en de door u aangeleverde persoonsgegevens van uw werknemers in het licht van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Nieuwe AVG en privacy
Uw privacy is belangrijk voor ons. In ons privacystatement leggen wij uit welke persoonlijke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij die gegevens gebruiken en opslaan.

Verwerkersovereenkomst
Wij ontvangen regelmatig het verzoek van verzekeringnemers van collectieve werknemersverzekeringen om een verwerkersovereenkomst aan te gaan. Hierbij informeren wij u dat een verwerkersovereenkomst tussen u en Van Lanschot Chabot / Mandema & Partners niet verplicht is onder de AVG.

Als risicomanager en uw financieel adviseur hebben wij diepgaande kennis en ervaring op het gebied van collectieve werknemersverzekeringen.

Uit de AVG* en de uitleg van het ministerie van Justitie en Veiligheid** blijkt dat niet iedere partij, die in opdracht van een werkgever de werknemersgegevens verzamelt en verwerkt, per definitie een verwerker is.

Vanuit onze dienstverlening kunt u ons zien als verwerkingsverantwoordelijke. Het verwerken van de werknemersgegevens vloeit namelijk voort uit onze dienstverlening.

Vragen?
Voor meer informatie neemt u contact op met uw adviseur. U kunt ons ook bereiken via het algemene telefoonnummer 070 - 302 22 22 of door te mailen naar info@mandema.nl.

 

*  Algemene Verordening Gegevensbescherming, art. 4.7 en 4.8, pag. 33.

** Handleiding Algemene Verordening Gegevensbescherming, Ministerie Justitie en Veiligheid, pag. 33.

 

Disclaimer

Deze informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. De inhoud is slechts bedoeld als algemene informatie en dient dan ook niet gezien te worden als advies. Het kan mogelijk zijn dat in specifieke gevallen het bovenstaande niet van toepassing is. Van Lanschot Chabot B.V. en Mandema en Partners B.V. aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. Aan de inhoud kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Indien u over de onderwerpen verdere informatie wenst, dan dient u zich te wenden tot uw eigen juridisch adviseur.

 

Met welk cijfer* waardeert u dit artikel?

*1 = zeer slecht, 10 = uitstekend