20-12-2017

Bied oudere werknemers deeltijdpensioen aan

De AOW-leeftijd is de afgelopen jaren verhoogd en zal waarschijnlijk nog verder stijgen. Werknemers moeten tot een steeds hogere leeftijd doorwerken. Zij rekenen erop dat u, als werkgever, hen helpt om langer door te werken. Welke mogelijkheden heeft u hiervoor gefaciliteerd? In dit artikel informeren wij u over deeltijdpensioen.

Wat is deeltijdpensioen?
Onder deeltijdpensioen verstaan we minder werken met een inkomensaanvulling uit het pensioenvermogen. De werknemer krijgt dus vóór de AOW-leeftijd al een stukje van het pensioen uitgekeerd. Op deze manier kan minder werken voor de werknemer financieel mogelijk worden. Op het moment dat de werknemer volledig met pensioen gaat, krijgt hij/zij daarentegen iets minder pensioen.

Afspraken over deeltijdpensioen: u bent aan zet
Er is geen wettelijk recht op deeltijdpensioen. Dit betekent dat als er niets is vastgelegd uw werknemer geen recht heeft op deeltijdpensioen. Er kan via cao-partijen afgesproken worden dat werknemers gebruik mogen maken van deeltijdpensioen. Als u niet onder een cao valt, dan kunt u in overleg met uw werknemers en de pensioenuitvoerder deeltijdpensioen opnemen in het pensioenreglement.

Regels voor deeltijdpensioen
Wettelijk is bepaald dat als deeltijdpensioen meer dan 5 jaar voor de AOW-leeftijd wordt opgenomen, de werknemer maximaal het pensioen mag vervroegen voor zover de arbeidsinkomsten in gelijke mate achteruitgaan.
Bij deeltijdpensioen binnen 5 jaar voor de AOW-leeftijd kan de werknemer zelf bepalen voor hoeveel pensioen hij/zij opneemt.

Individuele afspraken met uw werknemer zijn nodig
Als u een werknemer heeft die gebruik kan en wil maken van deeltijdpensioen, dan moet u samen afspraken maken over minder werken. De regels over de mogelijkheid om de arbeidsduur per week te verminderen staan in de Wet flexibel werken. Een samenvatting vindt u op de website van de rijksoverheid: wanneer mag ik meer of minder uren werken.

Waar moet u op letten?
Pensioenuitvoerders zetten vaak een standaardtekst over deeltijdpensioen in het pensioenreglement. Wij adviseren u om te onderzoeken of in uw pensioenreglement deeltijdpensioen mogelijk is. En zo ja, welke afspraken u hierover wenst vast te leggen om zo een maatwerkoplossing voor uw personeel aan te kunnen bieden.

Biedt u nog geen deeltijdpensioen aan? Graag informeren wij u over de mogelijkheden. Ook kunt u in overweging nemen om voor uw oudere werknemers een gesprek met een financieel planner te faciliteren.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze pensioenconsultants via ons centrale telefoonnummer 070 – 302 22 22. U kunt ook mailen naar info@mandema.nl.

Met welk cijfer* waardeert u dit artikel?

*1 = zeer slecht, 10 = uitstekend