21-04-2017

Het verhogen van de AOW-leeftijd zorgt ervoor dat de AOW-leeftijd en de pensioenleeftijd in de meeste pensioenregelingen niet meer aan elkaar gelijk zijn. Wij krijgen steeds vaker vragen over doorwerken na de AOW-leeftijd en de bijbehorende pensioenopbouw.

Tot welk moment blijft een werknemer in dienst?
Er is geen wet- of regelgeving die bepaalt dat de arbeidsovereenkomst eindigt bij het bereiken van de AOW-leeftijd. In de cao of in de arbeidsovereenkomst kan hierover wel een afspraak staan. De arbeidsovereenkomst eindigt dan vanzelf op de AOW-leeftijd. De werkgever hoeft niet op te zeggen.

Geen afspraak over beëindiging? Doorwerken is mogelijk
Als er niets is afgesproken dan loopt de arbeidsovereenkomst ‘gewoon’ door. De werkgever heeft dan de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst op te zeggen op of na de AOW-leeftijd. De werkgever kan dan opzeggen zonder de in het gewone ontslagrecht vereiste preventieve toets van het UWV of de rechter. Er geldt wel een opzegtermijn van één maand.

Blijft een werknemer die doorwerkt na zijn AOW-leeftijd pensioen opbouwen?
Als de werkgever niets doet, dan loopt de bestaande arbeidsovereenkomst gewoon door. De werknemer blijft in dienst en blijft pensioen opbouwen tot de pensioenleeftijd in de pensioenregeling.

Voor de werknemers die in 2018 voor het eerst AOW krijgen, is de AOW-leeftijd 66 jaar. De pensioenleeftijd in pensioenregelingen gaat echter per 1 januari 2018 naar 68 jaar. Een werknemer kan dus nog twee jaar pensioen opbouwen na de AOW-leeftijd.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze pensioenadviseurs via ons centrale telefoonnummer 070 – 302 22 22. U kunt ook mailen naar info@mandema.nl. Wij helpen u graag.

Met welk cijfer* waardeert u dit artikel?

*1 = zeer slecht, 10 = uitstekend