19-07-2017

Doorwerken na uw AOW-leeftijd: bouwt u dan nog pensioen op?
Het verhogen van de AOW-leeftijd zorgt ervoor dat de AOW-leeftijd en de pensioenleeftijd in de meeste pensioenregelingen niet meer aan elkaar gelijk zijn. Wij krijgen steeds vaker vragen over doorwerken na de AOW-leeftijd en de bijbehorende pensioenopbouw. Hoe zit het nu?

Tot welk moment mag u voor uw werkgever blijven werken?
Er is geen wet- of regelgeving die bepaalt dat de arbeidsovereenkomst eindigt bij het bereiken van de AOW-leeftijd. In de arbeidsovereenkomst of de cao van uw werkgever kan dit wel worden overeengekomen. In dat geval eindigt de arbeidsovereenkomst vanzelf op de AOW-leeftijd, zonder dat uw werkgever hoeft niet op te zeggen.

Geen afspraak over beëindiging? Dan is doorwerken mogelijk
Is er niets afgesproken in de arbeidsovereenkomst of cao van de werkgever? Dan loopt de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de AOW-leeftijd ‘gewoon’ door. De werkgever heeft echter wel de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst op of na de AOW-leeftijd op te zeggen. Als de arbeidsovereenkomst is ingegaan voor de AOW-leeftijd, dan kan de werkgever opzeggen zonder preventieve toets van het UWV of de rechter. Er geldt dan een opzegtermijn van één maand.

Blijft u pensioen opbouwen als u doorwerkt na uw AOW-leeftijd?
Ja, tot een bepaald moment. Als de werkgever niets doet, loopt de bestaande arbeidsovereenkomst gewoon door. U blijft dan in dienst en u blijft pensioen opbouwen tot de pensioenleeftijd vermeld in de pensioenregeling. Voor de werknemers die in 2018 voor het eerst AOW krijgen, is de AOW-leeftijd 66 jaar. De pensioenleeftijd in pensioenregelingen gaat per 1 januari 2018 naar 68 jaar. Men kan dan nog twee jaar pensioen opbouwen na de AOW-leeftijd.

Heeft u vragen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze pensioenadviseurs via ons centrale telefoonnummer 070 – 302 22 22. U kunt ook mailen naar info@mandema.nl.

Met welk cijfer* waardeert u dit artikel?

*1 = zeer slecht, 10 = uitstekend