17-10-2018

Factoring sterk in opmars

Factoring is een vorm van debiteurenfinanciering. Bedrijven laten met factoring openstaande facturen eerder uitbetalen door een gespecialiseerd bedrijf: de factoringmaatschappij. Hierdoor ontvangen ze direct het gefactureerde bedrag minus een vergoeding aan de factoringmaatschappij. Deze vorm van alternatieve financiering is een trend bij bedrijven die op zoek zijn naar extra kapitaal.

Factoring populair in Europa
Factoring is populairder in Europa dan in Amerika of Japan, zo wijst een recent onderzoek van het Centraal Plan Bureau uit. Vooral in Nederland zien we een sterke groei in factoring (zie grafiek hieronder).

Grafiek: factoringvolume

Bron: Centraal Plan Bureau

Verbeterd imago van factoring
In het verleden had factoring een negatief imago en was het fors duurder dan de traditionele bancaire financieringen. Inmiddels is dit niet meer zo. Door technologische ontwikkelingen, maar ook door de terughoudendheid van banken, zijn de kosten van factoring nu vergelijkbaar met die van de traditionele financiering. Daarnaast wordt deze dienstverlening veel gebruikt door snelgroeiende bedrijven om direct te beschikken over liquide middelen.

Factoring is sterk in opmars in het Nederlandse bedrijfsleven. Dit komt onder andere doordat deze financiering al mogelijk is bij omzetten vanaf € 250.000,- waardoor het ook voor het mkb toegankelijk is geworden. Ook is er op het gebied van flexibiliteit veel veranderd: de ondernemer bepaalt zelf hoe vaak en hoe lang gebruik wordt gemaakt van de diensten.

Is factoring een aantrekkelijke financieringsvorm voor u?
Wij zijn gespecialiseerd in creditmanagement en helpen u graag bij het vaststellen van de financieringsvorm die bij u past. Met onze brede kennis van financiering en kredietverzekeringen voorzien wij u graag van advies.

Meer informatie
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Joost van Steen via het algemene telefoonnummer 070 – 302 22 22.

Met welk cijfer* waardeert u dit artikel?

*1 = zeer slecht, 10 = uitstekend