21-11-2017

Financieel-economische criminaliteit blijft frequent voorkomen bij het Nederlandse bedrijfsleven. Onlangs verscheen de Economic Crime Survey van accountants- en advieskantoor PwC. Zij doet elke twee jaar onderzoek naar financieel-economische criminaliteit en de oorzaken en gevolgen hiervan.

Criminaliteit hoog
Bijna driekwart van de 875 ondervraagde organisaties geeft aan dat ze in de afgelopen twee jaar minstens eenmaal in aanraking is gekomen met diefstal van geld of goederen, fraude, diefstal van informatie, corruptie, concurrentievervalsing of cybercriminaliteit. Hiervan laat cybercriminaliteit de grootste opmars zien. Onderaan dit artikel ziet u een infographic met daarop de highlights van het onderzoek.

Criminaliteit per sector
In het figuur hieronder ziet u de vormen van criminaliteit per sector.

De algemene tendens is dat diefstal van geld of goederen of fraude het meest voorkomt.

Vaak worden de risico’s onderschat
De schade voor personen, organisaties en het maatschappelijk en economisch verkeer is aanzienlijk, maar wordt nog altijd onderschat. Met name de bewustwording rondom fraude laat te wensen over. Terwijl het weerbaar maken van een organisatie juist daarmee begint. Bewustwording is de eerste stap: uiteindelijk gaat het over het bewustzijn binnen de hele organisatie en de noodzaak om bewust te blijven. Organisaties nemen nu wel meer preventieve maatregelen dan twee jaar geleden. Richtlijnen, gedragscodes en interne audits zijn populair.

Weerbaarheid van uw organisatie
Hoe beschermt u uw organisatie tegen deze risico's? U kunt hiervoor beheersingsmaatregelen in richten binnen uw organisatie. Deze beheersingsmaatregelen dienen binnen alle lagen van de organisatie te leven, zonder dat ze als beklemmend worden ervaren en de dagelijkse gang van zaken verstoren. Wij helpen u graag bij het opstellen van een risicobeheersplan. Door bedrijfsrisico's in de hand te houden, maakt u uw bedrijf toekomstbestendig. Wij geven u inzicht en advies hoe u bepaalde risico’s kunt voorkomen, verminderen, vermijden of overdragen, bijvoorbeeld door te verzekeren.

Reële kans op fraude: dek dit risico af met de fraudeverzekering
Fraude kan zich voordoen op ieder niveau binnen uw organisatie. Denk hierbij aan fraude door inkopers, magazijnmedewerkers, medewerkers van de salaris- en/of crediteurenadministratie of zelfs directieleden. Naast de directe schade kunt u geconfronteerd worden met aanzienlijke extra kosten:

  • Kosten om informatie te reproduceren
  • Gederfde rente-inkomsten
  • Kosten voor het herstellen van computerprogrammatuur
  • Bepaalde juridische kosten
  • Accountantskosten ter vaststelling van het bestaan en de omvang van een schade

Het frauderisico kunt u verzekeren met een fraudeverzekering.  

Meer informatie
Voor meer informatie neemt u contact op met onze Riskconsultants via het algemene telefoonnummer 070 302 22 22. Of u kunt mailen naar info@mandema.nl.

Bron: Economic Crime Survey Nederland 2017

Met welk cijfer* waardeert u dit artikel?

*1 = zeer slecht, 10 = uitstekend