21-04-2017

Per 1 juli 2017 wijzigt de Arbowet en het Arbeidsomstandighedenbesluit (het Arbobesluit). Met de gewijzigde wetgeving wil de overheid het functioneren van de bedrijfsgezondheidszorg voor werknemers en werkgevers verbeteren. De focus ligt hierbij op preventie: het voorkomen dat werknemers ziek worden, vastlopen of op een andere manier uitvallen. De belangrijkste wijzigingen van de Arbowet en het Arbobesluit staan in ons eerder verschenen nieuwsartikel. In dit artikel zoomen wij in op het nieuwe recht van een werknemer: het recht op een second opinion bij een andere bedrijfsarts.

Individueel advies
De werknemer kan een second opinion vragen over een individueel advies van een bedrijfsarts. Een second opinion is dus aan een persoon verbonden en kan niet aangevraagd worden bij een advies dat betrekking heeft op een afdeling of de hele organisatie. Let op: het recht op een second opinion geldt alleen voor de werknemer. De werkgever krijgt dit recht niet. Als werkgever dient u wel de kosten van een second opinion te betalen.

Praktijkvoorbeelden
Minister Asscher geeft aan dat de second opinion de mogelijkheid biedt om een breder palet aan vragen voor te leggen. Het wordt doorgaans aangevraagd als er onduidelijkheden blijven bestaan over klachten, vragen en oorzaken van gezondheidsproblemen in relatie tot het werk. Hieronder de voorbeeldsituaties waarin de werknemer een second opinion kan aanvragen.

Verzuimbegeleiding
Een werknemer twijfelt aan het advies van de bedrijfsarts over welke werkzaamheden hij op dat moment nog kan verrichten.

Uitgevoerd arbeidsgezondheidskundig onderzoek
Een werknemer twijfelt over het advies dat een bedrijfsarts naar aanleiding van een uitgevoerd arbeidsgezondheidskundig onderzoek heeft opgesteld.

Consultatie rond de gezondheidskundige vraagstukken in verband met de arbeid
Een werknemer twijfelt over het advies van een bedrijfsarts indien er een vermoeden is van een beroepsziekte.

In al deze gevallen moet het mogelijk zijn om een second opinion te krijgen van een andere bedrijfsarts.

Leg uw beleid vast
Wij adviseren u om voor 1 juli 2017 uw beleid rondom de second opinion vast te leggen en te communiceren met uw werknemers. Zodra er een verzoek voor een second opinion wordt ingediend, weet iedereen wat er moet gebeuren om het verzoek af te wikkelen. Graag gaan wij met u in gesprek om uw verzuimbeleid (opnieuw) in te richten.

Contact
Voor meer informatie neemt u contact op met onze consultants Zorg & Verzuim via telefoonnummer 070 – 302 22 22. U kunt ook mailen naar zorgenverzuim@mandema.nl. Wij helpen u graag.

Met welk cijfer* waardeert u dit artikel?

*1 = zeer slecht, 10 = uitstekend