27-10-2017

In september kwam kennisinstituut ISSO met een nieuw rapport over de gevaren van legionella. Het risico is het grootste bij nieuwe gebouwen en huizen. Dit komt doordat de bouwwereld het gevaar van legionella blijft onderschatten. Uit het rapport kwam naar voren dat driekwart van de ondervraagde gebouweneigenaren ooit te maken heeft gehad met legionella. En besmetting kan voor eigenaren of gebruikers van een gebouw tot hoge kosten leiden.

Onderschatten van de risico’s
Besmettingen komen vaak voor in ziekenhuizen, verzorgingshuizen, hotels, pensions, sportverblijven en sauna’s, maar ook in kantoorgebouwen en industriële complexen. Architecten en aannemers houden weinig rekening met het voorkomen van een legionella-uitbraak. Door het niet naleven van de wettelijke regels blijken veel nieuwe huizen en gebouwen niet legionellabestendig. Regelmatig worden koude en warme leidingen samen in één schacht aangelegd en kruisen ze elkaar. Daarnaast worden overbodige stukken leiding bovendien niet verwijderd, maar 'afgedopt', waardoor dode uiteinden ontstaan. Dit creëert ideale leefomstandigheden (namelijk stilstaand water tussen 25 en 50 graden) voor de legionellabacteriën.

Hoge kosten
Als eigenaar of gebruiker van een gebouw kunt u bij een uitbraak aansprakelijk gesteld worden door de (nabestaanden van de) slachtoffers. Ook kunt u te maken krijgen met bedrijfsstilstand: uw bedrijf of instelling moet na een uitbraak (gedeeltelijk) afgesloten worden. U kunt uw bedrijfsvoering pas weer oppakken nadat het gebruik van de waterleiding is stilgelegd, gedesinfecteerd en de technische aanpassingen zijn uitgevoerd.

Preventie
Eigenaren van instellingen hebben de verplichting om preventiemaatregelen te nemen. Maar wij adviseren iedere eigenaar of gebruiker van het gebouw om aan preventie te doen. Op de speciale website van de Rijksoverheid kunt u meer lezen over de preventiemaatregelen legionella.

Bedrijfscontinuïteitsplan
Een bedrijfscontinuïteitsplan beschrijft wat er moet gebeuren om het bedrijf na een calamiteit zo snel mogelijk weer operationeel te krijgen. Graag gaan wij met u in gesprek over  de opzet van een van een bedrijfscontinuïteitsplan dat u als kapstok kunt gebruiken om uw eigen plan te maken. Neem hiervoor contact op met onze Risk-consultants. Zij zijn bereikbaar via ons algemeen telefoonnummer: 070 - 302 22 22. U kunt ook mailen naar info@mandema.nl.

Met welk cijfer* waardeert u dit artikel?

*1 = zeer slecht, 10 = uitstekend