27-09-2017

Mandema & Partners werkt op het gebied van risicomanagement en bedrijfscontinuïteit samen met de ZBC kennisbank. Zie recente publicatie over risicovolwassenheid.

Introductie
‘Ja,’ zei in 2016 de CEO van een internationaal opererend bedrijf met zo’n 400 medewerkers volmondig ’onze medewerkers leveren een kwaliteitsproduct en weten precies wat van ze verwacht wordt en wat niet. Vorig jaar en het jaar daarvoor zijn bijna alle doelstellingen behaald, behalve de financiële doelstellingen. Dit jaar is dat anders. Door een kostenreductie, een reorganisatie, betere afspraken met leveranciers en afnemers en het binnenhalen van meer klanten, zaten de eerste twee kwartalen boven de omzetdoelstelling.’

Al pratende over deze mooie eerste resultaten, bracht de  CEO ook de cultuur van het bedrijf ter sprake. Een onderwerp dat volgens hem moeilijk grijpbaar, maar wel belangrijk is. Hij constateerde dat het ziekteverzuim in de reorganisatieperiode naar beneden ging, maar dat er ook enkele ‘onvoorziene’ schades waren gevallen. Eén van de schades was een afschrijving op een debiteur die verantwoordelijk is voor een groot deel van de omzet. Ook bleken een paar bijna-ongevallen niet gemeld.
Doordrongen van het besef dat de continuïteit geborgd moet worden en innoverend vermogen nodig is om marktkansen te creëren, nam de CEO zijn bedrijf verder onder de loep. Het bleek dat de medewerkers sinds de reorganisatie een groot gebrek aan betrokkenheid toonden. Voor een fabrikant van een kwaliteitsproduct zijn betrokkenheid en verantwoordelijkheid echter essentieel. Door dit gebrek aan betrokkenheid en vanwege de afhankelijkheid van enkele afnemers liep de continuïteit van het bedrijf acuut gevaar. Een faillissement lag op de loer.
Daarop besloot de CEO een gedegen risicomanagementbeleidsplan te laten opstellen, met als belangrijk onderdeel: risicovolwassenheid. Door de medewerkers meer te betrekken bij de ontwikkelingen van het bedrijf en meer te stimuleren in hun persoonlijke ontwikkeling, slaagde het bedrijf erin een cultuur te creëren van betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Lees meer.

Met welk cijfer* waardeert u dit artikel?

*1 = zeer slecht, 10 = uitstekend