19-07-2017

Terrorisme; ga goed geïnformeerd op reis
Weet u hoe u verzekerd bent wanneer u betrokken raakt bij een terroristische aanslag? Terrorisme komt steeds dichterbij. De recente aanslagen in Manchester en London bewijzen dat weer eens. Het risico dat u te maken krijgt met een terroristische aanslag is dus reëel. Veel landen hebben extra veiligheidsmaatregelen genomen maar dat biedt helaas geen garanties. Daarom herinneren wij u graag aan ons onderstaande bericht.

Check de veiligheidsrisico’s per land
Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BUZA) geeft reisadviezen voor alle landen. Hiermee kunt u zich beter voorbereiden op veiligheidsrisico’s, zoals: ontvoeringen, gewapende overvallen, bomaanslagen, natuurrampen of oorlogsgeweld. Meer informatie hierover vindt u op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen en de app ‘24/7 BZ Reis’. Wanneer de veiligheidssituatie in een land verslechtert, kan het ministerie aanraden om niet naar een bepaald gebied te reizen. Dit wordt een negatief reisadvies genoemd.

Heeft negatief reisadvies gevolgen voor de dekking van een reisverzekering?
De reisadviezen van het ministerie zijn niet bindend en hebben geen juridische grondslag. Dit betekent dat iemand die een geplande reis ondanks een negatief advies toch maakt, de normale dekking op zijn reisverzekering houdt bij verlies van eigendommen en bij opname in een ziekenhuis. Alleen eventuele schade die is ontstaan in een conflictsituatie, wordt vrijwel altijd op verzekeringen uitgesloten. Schade door terrorisme valt ook onder deze uitsluiting. Lees de voorwaarden van uw reisverzekering hierop na en lees hier wat er in geval van een negatief reisadvies (nog meer) niet gedekt is. Raakt u tijdens een reis betrokken bij een terroristische aanslag, dan kunt u toch een schadevergoeding tegemoet zien. Verzekeraars zijn hiervoor een samenwerkingsverband aangegaan, genaamd: de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT).

Verzekeraars zorgen samen voor schadevergoedingen bij terreur
Door samenwerking tussen verzekeraars en de overheid is er 1 miljard euro per jaar beschikbaar voor schadevergoedingen als gevolg van een terreurdaad. NHT beheert dit geld en kan de maximum uitkeringscapaciteit elk jaar bijstellen. In geval van schadeclaims verdeelt zij de uitkering volgens een bepaald protocol over de gedupeerden. Komt het totaal van alle schadeclaims echter boven de maximum uitkeringscapaciteit uit, dan krijgen alle gedupeerden een lagere uitkering op basis van een percentage dat voor iedereen gelijk is.

NHT keert uit aan aangesloten verzekeraars
NHT-vergoedingen volgen alleen voor uitkeringsverplichtingen op grond van schade-, levens-, zorg- en natura-uitvaartverzekeringen van Nederlandse verzekeraars die zijn aangesloten bij de NHT. En na indiening van een verzoek tot uitkering van een vergoeding. Wilt u weten of uw verzekeraar is aangesloten bij de NHT? Kijk dan op de website: NHT. Daar leest u ook hoe het NHT een terroristische daad, begroting en uitkering vaststelt.

Heeft u vragen?
Wilt u informatie over een reisverzekering? Of wilt u weten hoe u verzekerd bent? Neem dan contact op met ons op via 070 – 302 22 88 of mail naar particulieren@mandema.nl.
 

Met welk cijfer* waardeert u dit artikel?

*1 = zeer slecht, 10 = uitstekend