30-05-2017

De overheid verhoogt langzaamaan de leeftijdsgrens van de AOW. Op dit moment is al bekend dat de AOW-gerechtigde leeftijd in 2022 omhoog gaat van 67 jaar naar 67 jaar en drie maanden. Mede als gevolg hiervan wordt met ingang van 1 januari 2018 de pensioenleeftijd in pensioenregelingen verhoogd naar 68 jaar. Dit betekent -wederom- dat alle pensioenregelingen moeten worden aangepast, ongeacht de regeling en ongeacht waar deze is ondergebracht (pensioenfonds, ondernemingspensioenfonds of verzekeraar). Hieronder informeren wij u over de belangrijkste wijzigingen.

Belangrijke wijzigingen
Deze aanpassing van de pensioenleeftijd naar 68 jaar lijkt heel veel op de aanpassing die per 1 januari 2015 in de pensioenregelingen is doorgevoerd. Desondanks is het noodzakelijk dat u uw pensioenregeling opnieuw tegen het licht houdt en dat u op bepaalde onderdelen opnieuw een weloverwogen keuze maakt. Het gaat immers over de pensioenregeling van uw werknemers, een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde.

De tweede belangrijke wijziging betreft het aanbieden van het variabel pensioen ingeval er sprake is van een beschikbare premieregeling. Als een pensioenuitvoerder deze mogelijkheid wil aanbieden dan moet dit uiterlijk per 1 januari 2018 ingeregeld zijn. Dit vloeit voort uit de op 1 september 2016 in werking getreden Wet verbeterde premieregeling (Wvp).

Is de oplossing van uw pensioenuitvoerder passend?
Van de meeste pensioenuitvoerders is (nog) niet bekend hoe zij met deze wijziging(en) omgaan. Wij hebben van enkele pensioenuitvoerders al vernomen aan welke oplossingsrichting zij denken. Deze is echter vooral ingegeven door de administratieve verwerking bij de pensioenuitvoerder. Onze ervaring leert dat er pensioenuitvoerders zijn die pretenderen dat de oplossing die zij aanbieden, de enige oplossing is. Wij zien het als onze taak u hierop te attenderen zodat u desgewenst advies kunt inwinnen.

Whitepaper ‘Pensioenleeftijd 68 jaar’
Hieronder staan een paar willekeurige vragen die straks op u afkomen en waar een antwoord op moet komen. Wat gaat er deze keer in uw pensioenregeling veranderen? Welke invloed heeft dit op de inkomensverzekeringen? Heeft u -wederom- instemming nodig van uw werknemers/OR? En op welke wijze wilt u uw werknemers informeren?

In het Whitepaper ‘Pensioenleeftijd 68 jaar’ verstrekken wij informatie over de aankomende wijzigingen en de mogelijke vervolgstappen. Als u een pensioenrelatie van Mandema & Partners bent, dan ontvangt u binnenkort dit Whitepaper. Bent u geen pensioenrelatie, maar wilt u het Whitepaper wel ontvangen? Ga naar www.mandema.nl/form/whitepaper en laat uw gegevens achter. U ontvangt dan binnen twee weken een e-mail met het Whitepaper.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze pensioenadviseurs via ons centrale telefoonnummer 070 – 302 22 22. U kunt ook mailen naar info@mandema.nl. Wij helpen u graag.
 

Met welk cijfer* waardeert u dit artikel?

*1 = zeer slecht, 10 = uitstekend