21-11-2017

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over de wijzigingen die het nieuwe kabinet voor ogen heeft met de WIA en WGA. Deze wijzigingen hebben tot doel een beperking van de WIA-instroom en verkorting van de duur van de (financiële) verantwoordelijkheid voor de WGA voor werkgevers. De beperking van de WIA-instroom is nodig: in het UWV-kennisverslag van oktober 2017 is een verdere toename van de instroom in de WIA in de eerste helft van 2017 waargenomen.

Verdere toename WIA-instroom
De belangrijkste waarnemingen die UWV noemt, zijn:

Stijging instroom werknemers met vast dienstverband
Vooral in de groep werknemers met een vast dienstverband valt de hogere instroom in de WIA op. De stijging is minder groot dan in 2016 (12%) maar nog steeds hoog (9%).

Daling instroom eindedienstverbanders
Het valt op dat er voor de groep mensen die ziek zijn bij het einde van het dienstverband (of binnen 4 weken na de beëindiging van het dienstverband ziek worden) een daling in de WIA-instroom is geconstateerd. In 2016 bleef de instroom gelijk en in 2017 zien we een daling van 4%. Uit verdere analyse blijkt dat de instroom in de IVA met 10% is gestegen en de instroom in de WGA met 6% is gedaald. Mogelijk is dit een gevolg van de toename in het aandeel eigenrisicodragers voor de Ziektewet.

Stijging WIA-instroom 50-plus
Het aandeel oudere werknemers over de gemeten periode is met 20% toegenomen. De instroom in de WIA is echter twee keer zo snel gestegen. In het afgelopen decennium zijn de regelingen voor vervroegd uittreden afgeschaft. Ook de pensioenleeftijd wordt in stappen verhoogd. Hierdoor is er meer kans op instroom in de WIA.

Onze verwachtingen
Het is aannemelijk dat de voorgenomen wijzigingen en de ontwikkelingen in de WIA effect kan hebben op de kosten van de WIA-aanvullingsverzekeringen voor werknemers of de WGA-verzekeringen voor werkgevers. Daarnaast  is het aannemelijk dat deze ontwikkelingen een verhogend effect op het korte en langdurige verzuim van werkgevers kan hebben. Het wordt nog belangrijker om verzuim te voorkomen en optimaal te beheersen.

Doorbreken van de trend
Wilt u weten welke aanpassingen mogelijk zijn om uw verzuim– en re-integratiebeleid te optimaliseren? Of welke financiële stromen u kunt benutten? Wij bieden u een check aan op de regelingen op het gebied van zorg en verzuim voor € 2.500. U kunt zelfs gebruikmaken van ons gereduceerde tarief als u voor 31 december 2017 reageert. U betaalt dan geen € 2.500 maar € 1.995.

Verlenging WIA-verzekeringen
Veel werkgevers die een WIA-aanvullingsverzekering hebben, ontvangen voorstellen om de verzekering te verlengen. Heeft u een verlengingsvoorstel ontvangen en wilt u weten of de condities gunstiger kunnen zijn? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 070 302 22 22. Of mail naar zorgenverzuim@mandema.nl.  

Met welk cijfer* waardeert u dit artikel?

*1 = zeer slecht, 10 = uitstekend