Cees Jeninga

Risicomanagement

Cees Jeninga

Mijn favorieten

Nieuwe fase Van Lanschot Chabot Mandema & Partners

Dinsdag 19 februari 2019 is er een persbericht uitgestuurd over de nieuwe fase van Van Lanschot Chabot Mandema & Partners.Lees hier het hele persbericht.

Lees meer

Opnieuw kiezen voor eigenrisicodragerschap of UWV

Eind 2016 stonden veel werkgevers voor de keuze om de Ziektewet- en WGA-financiering in eigen beheer te nemen of over te dragen aan het UWV. De kans is groot dat u ook tot deze groep behoort. Dit betekent dat u in 2019 opnieuw kun...

Lees meer

Bedrijfswijziging beïnvloedt uw pensioenregeling en -toezegging

De wereld staat niet stil. Uw bedrijf ook niet. Groei van uw onderneming kan zich op verschillende manieren voordoen: meer handel, meer klanten, meer omzet. Maar natuurlijk ook door een bedrijfswijziging zoals een overname, fusie ...

Lees meer

Goed (ex-)werkgeverschap levert u geld op

Consultant Zorg & Verzuim Daniël Rijnbeek heeft lef. Hij durft te stellen dat goed (ex) werkgeverschap u geld oplevert. Werknemers kunnen ziek worden. En soms raken werknemers zo ziek dat terugkeren in het arbeidsproces g...

Lees meer

Toenemend aantal onverzekerbare risico’s

Manager Broking & Claims René Nieuwland constateert dat onverzekerbaarheid een toenemend maatschappelijk probleem wordt. Samenwerking tussen adviseurs, verzekeraars en het verzekerde bedrijf is noodzakelijk om dit groei...

Lees meer

Nieuwe website

Wij hebben onze website in een nieuw jasje gestoken. Zo kunnen wij u beter van dienst zijn. Bijvoorbeeld door de vernieuwde indeling van onze dienstverlening en een overzichtelijke pagina klantenservice. Er zijn ook functiona...

Lees meer

Kerncijfers 2019

De kerncijfers voor uw werknemersverzekeringen zijn bekend: kerncijfers 2019Heeft u hulp nodig? Of heeft u vragen? Neemt u dan contact op met uw adviseur. 

Lees meer

Nieuw service: rekeningoverzicht van uw openstaande facturen

Wij hebben onze dienstverlening uitgebreid. Voortaan ontvangt u van ons een handig rekeningoverzicht als u openstaande facturen heeft. 

Lees meer

Harde Brexit of toch douane-unie?

Afgelopen week overleefde premier May de stemming van haar eigen conservatieve partij. Ze blijft aan en de Brexit-deal staat (voorlopig) nog overeind. Als de Brexit-deal door het Britse kabinet en parlement komt, blijven de Britte...

Lees meer

Geen pensioenakkoord

Ik hoor u al denken oké, wat betekent dat?Het goede nieuws is dat dit betekent dat alles voorlopig bij het oude blijft en dat u als werkgever gevrijwaard bent van een eventuele ingewikkelde omzetting van uw huidige pensioen...

Lees meer

Overname ENgage

Van Lanschot Chabot / Mandema & Partners neemt per 1 januari 2019 ENgage Werkgeversadvies B.V. over. De overname sluit naadloos aan op de strategie van Van Lanschot Chabot / Mandema & Partners om verder te groeien als stra...

Lees meer

Nieuwe regels voor kleinere pensioenen

Pensioenuitvoerders mogen kleinere pensioenen afkopen om de relatief hoge administratiekosten van deze pensioenen te voorkomen. Per 1 januari 2019 veranderen echter de regels voor kleinere pensioenen. Doel van deze wijziging is er...

Lees meer

Compensatie transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid

Heeft u een werknemer die langdurig ziek was een transitievergoeding verstrekt na het ontslag? Dan hebben wij belangrijk nieuws: u heeft mogelijk recht op compensatie. De ingangsdatum van deze regeling wordt waarschijnlijk 1 ...

Lees meer

Brexit: de gevolgen voor de ondernemer

Op 29 maart 2019 verlaat het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU). Hoe de Brexit er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk. De onderhandelingen over de uittredingsovereenkomst zijn nog in volle gang. De Brexit kan e...

Lees meer

Ontslag op AOW-leeftijd

Voor de meeste werknemers is de AOW-leeftijd niet gelijk aan de huidige pensioenleeftijd in uw pensioenregeling. Wij krijgen steeds vaker vragen over ontslag op de AOW-leeftijd en de gevolgen voor de pensioenregeling.

Lees meer

Al vroeg aandacht voor de zorgverzekering

Per 2019 gaat de premie van de zorgverzekering omhoog bij CZ en Avero. Zorgverzekeraars wachten dus niet het najaar af om de zorgverzekering onder de aandacht te brengen. In dit artikel staan drie thema’s rondom de zorgverze...

Lees meer

Stichting Salvage helpt u uit de brand

Stichting Salvage helpt gedupeerden van brand-, water- of stormschade met aandacht, actie en advies. Zij doet dit namens alle brandverzekeraars in Nederland. Stichting Salvage is na de oproep van de brandweer binnen een uur ter pl...

Lees meer

Onderverzekering door aantrekkende economie

De economie trekt aan en hierdoor is de Nederlandse markt flink in beweging. Groeit uw onderneming ook mee? Denk aan groei door overnames, fusies of oprichting van bedrijven en bedrijfsonderdelen, maar ook aan een wijziging, uitbr...

Lees meer

Host City Supplier Volvo Ocean Race 2018 Finish in Den Haag

Van Lanschot Chabot/Mandema & Partners Host City Supplier Volvo Ocean Race 2018 Finish in Den HaagVan Lanschot Chabot/Mandema & Partners en de organisatie van de Volvo Ocean Race Finish in Den Haag gaan samenwerken. Van La...

Lees meer

Wij houden u graag op de hoogte

Vanaf 25 mei a.s. geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacywet gaat over het gebruik van persoonsgegevens. Wij informeren u graag dat u – zoals u gewend bent – periodiek nieuw...

Lees meer

AVG en de zieke werknemer

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Wij merken op dat het voor veel werkgevers niet duidelijk is wat de huidige privacyregels zijn rondom een zieke werknemer. In dit artikel vindt u ...

Lees meer

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag informeren wij u over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw werknemers (of andere betrokken partijen) in het licht van de nieuwe Algemene Verordening Gegevens...

Lees meer

Invoering AVG kost werkgevers 1,8 miljard

De nieuwe privacywet kan leiden tot ongewenst a-sociaal gedrag. Een vraag als “wat kan je nog wel” mag u als werkgever niet meer aan uw zieke werknemer stellen. Maar ondertussen betaalt u het loon van uw zieke werkneme...

Lees meer

Host City Supplier Volvo Ocean Race 2018 Finish in Den Haag

Van Lanschot Chabot/Mandema & Partners Host City Supplier Volvo Ocean Race 2018 Finish in Den HaagVan Lanschot Chabot/Mandema & Partners en de organisatie van de Volvo Ocean Race Finish in Den Haag gaan samenwerken. Van La...

Lees meer

AVG en de zieke werknemer

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Wij merken op dat het voor veel werkgevers niet duidelijk is wat de huidige privacyregels zijn rondom een zieke werknemer. In dit artikel vindt u ...

Lees meer

Zorgaanbieder valt nu al onder scherpere privacywetgeving

Per 1 januari 2018 trad het Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders in werking. Dit besluit geldt voor alle zorgaanbieders die volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een instelling zijn ...

Lees meer

Verhoogd risico bij leegstand en buiten gebruik zijn van pand

Eigenaren van panden die leeg staan of buiten gebruik zijn, moeten zich beter bewust zijn en worden van de risico’s. Denk hierbij aan een (sterk) verhoogde kans op schade door brand, vandalisme, inbraak en water. Leegstaande...

Lees meer

Scherpere cyberwetgeving voor Nederlandse infrastructuur

Per 4 december 2017 is het Besluit Meldplicht cybersecurity (Besluit) van kracht. Dit Besluit komt in navolging van de Wet gegevensverwerking en Meldplicht Cybersecurity (Wgmc) en bepaalt voor welke aanbieders, producten en d...

Lees meer

Verkoopt u verzekeringen als bijproduct? Strengere diplomaplicht

Per 23 februari 2018 dienen EU-landen de richtlijn Europese Insurance Distribution Directive (IDD) om te zetten in nationaal recht. Door de richtlijn krijgt iedereen die verzekeringen aanbiedt te maken met de diplomaplicht uit de ...

Lees meer

Pensioen en scheiding

Sinds 1 januari 2018 geldt de Wet beperkte gemeenschap van goederen. Een nieuw huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt nu standaard in beperkte gemeenschap van goederen gesloten. Een volledige gemeenschap van goederen moet vi...

Lees meer

Loonkostenvoordelen (LKV)

Per 1 januari 2018 kunnen werkgevers korting krijgen op de loonkosten van oudere of arbeidsgehandicapte werknemers. Deze loonkostenvoordelen (LKV) zijn in plaats gekomen van de premiekortingen voor de genoemde doelgroepen. LKV moe...

Lees meer

Finish (of start?) nieuwe privacywetgeving

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Vanaf dat moment geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. De internationale naam van deze wetgeving is General Data Protection Re...

Lees meer

Uw personeelsregelingen en verzekeringen up-to-date

Het is belangrijk om uw verzekeringen (jaarlijks) te controleren en indien nodig aan te passen. Veranderingen in uw jaarcijfers, omzet, loonsom en het aantal werknemers kunnen ervoor zorgen dat u het risico loopt dat een schade ni...

Lees meer

Scheiding en pensioen

Sinds 1 januari 2018 geldt de Wet beperkte gemeenschap van goederen. Een nieuw huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt nu standaard in beperkte gemeenschap van goederen gesloten. Een volledige gemeenschap van goederen moet vi...

Lees meer

Cyberrisico: ondernemen doe je zo!

In de uitzending van 7 januari van ‘Ondernemen doen we Zo’ spraken Astrid van Helvoort van Van Lanschot Chabot en Eric de Jong van Fox-IT over cyberrisico’s. Bekijkt u hier het fragment.

Lees meer

Pensioenfranchise

Het nieuwe jaar is vaak aanleiding voor het opstarten van een aantal jaarlijks terugkerende acties, zo ook voor uw pensioenregeling. We zetten dit graag voor u op een rij.

Lees meer

30 januari: BNR Cyber Knights

Hoe goed is uw bedrijf voorbereid op cybercrime? Weet u wat u moet doen wanneer hackers het op uw organisatie gemunt hebben?

Lees meer

Uitspraak hof maakt enorme verlaging WHK-premie mogelijk

Mogelijk heeft u onterecht teveel premie betaald voor ziekte van ex-werknemers. Onlangs stelde het gerechtshof Amsterdam namelijk een werkgever in het gelijk die de hoogte van de WHK-premie aanvocht.

Lees meer