Pensioen voor u en uw werknemers

Natuurlijk wilt u als werkgever goede werknemers aan uw bedrijf binden. Door goed voor uw werknemers te zorgen, zorgt u ook voor (de continuïteit van) uw bedrijf. Bij goed werkgeverschap hoort onder meer het bieden van een passend arbeidsvoorwaardenpakket. Daar hoort ook een goed pensioen bij.

Ook voor u als DGA, biedt Mandema & Partners advies en oplossingen. Pensioen is maatwerk. U heeft immers specifieke wensen. Pensioen is ook complex. Dit komt door de vele fiscale en arbeidsrechtelijke regels die er gelden en die bovendien nog wel eens wijzigen. Pensioenadvies blijft daardoor een dynamisch en structureel proces.
Een goed advies is nooit klaar.

Specialistische accountteams

Mandema & Partners is een kennisgedreven organisatie. Wij werken voor onze klanten met specialistische accountteams op onze drie expertisegebieden: Risicomanagement, Pensioen en Zorg & Verzuim. Heeft u vragen of wilt u meer informatie op het gebied van Pensioen? Neem dan contact met ons op. Hieronder vindt u enkele van onze specialisten die u rechtstreeks kunt benaderen. Zij helpen u graag!

Dichterbij
Exclusieve kennissessie: besparen op uw verzuimkosten

Exclusieve kennissessie: besparen op uw verzuimkosten

Mandema & Partners helpt u graag uw verzuimkosten inzichtelijk te maken en, indien nodig en gewenst, onder controle te brengen. Ook geven wij u inzicht in de subsidiemogelijkheden en te volgen procedures. U krijgt meer inzicht door deel te nemen aan één van onze kennissessies.

Uitstel wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer

Uitstel wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer

De huidige wetgeving geeft de directeur-grootaandeelhouder (DGA) de mogelijkheid om de indexatie van de pensioenaanspraken in één keer in mindering te brengen op de fiscale winst van het bedrijf. Dit heeft een enorme negatieve impact op de vewachte belastinginkomsten.

Het recht op een second opinion

Het recht op een second opinion

Per 1 juli 2017 wijzigt de Arbowet en het Arbeidsomstandighedenbesluit (het Arbobesluit). Met de gewijzigde wetgeving wil de overheid het functioneren van de bedrijfsgezondheidszorg voor werknemers en werkgevers verbeteren. In dit artikel zoomen wij in op het nieuwe recht van een werknemer: het recht op een second opinion bij een andere bedrijfsarts.

Meer nieuws