Pensioen voor u en uw werknemers

Natuurlijk wilt u als werkgever goede werknemers aan uw bedrijf binden. Door goed voor uw werknemers te zorgen, zorgt u ook voor (de continuïteit van) uw bedrijf. Bij goed werkgeverschap hoort onder meer het bieden van een passend arbeidsvoorwaardenpakket. Daar hoort ook een goed pensioen bij.

Ook voor u als DGA, biedt Mandema & Partners advies en oplossingen. Pensioen is maatwerk. U heeft immers specifieke wensen. Pensioen is ook complex. Dit komt door de vele fiscale en arbeidsrechtelijke regels die er gelden en die bovendien nog wel eens wijzigen. Pensioenadvies blijft daardoor een dynamisch en structureel proces.
Een goed advies is nooit klaar.

Specialistische accountteams

Mandema & Partners is een kennisgedreven organisatie. Wij werken voor onze klanten met specialistische accountteams op onze drie expertisegebieden: Risicomanagement, Pensioen en Zorg & Verzuim. Heeft u vragen of wilt u meer informatie op het gebied van Pensioen? Neem dan contact met ons op. Hieronder vindt u enkele van onze specialisten die u rechtstreeks kunt benaderen. Zij helpen u graag!

Dichterbij
Verwachte stijgingen van de AOW-leeftijd

Verwachte stijgingen van de AOW-leeftijd

Vanaf 2017 stelt de overheid elk jaar vast wat over vijf jaar de (nieuwe) AOW-leeftijd is. Dit doet zij op basis van de levensverwachting die het CBS berekent. De uitkomst van de berekening bepaalt of de AOW-leeftijd gelijk blijft of met drie maanden stijgt.

Uw pensioenregeling wijzigt per 1 januari 2018

Uw pensioenregeling wijzigt per 1 januari 2018

Met ingang van 1 januari 2018 wordt de pensioenleeftijd in pensioenregelingen verhoogd naar 68 jaar. Dit betekent -wederom- dat alle pensioenregelingen moeten worden aangepast, ongeacht de regeling en ongeacht waar deze is ondergebracht. Is de oplossing die uw pensioenuitvoerder straks biedt wel passend?

Doorwerken na AOW-leeftijd en pensioenopbouw

Doorwerken na AOW-leeftijd en pensioenopbouw

Het verhogen van de AOW-leeftijd zorgt ervoor dat de AOW-leeftijd en de pensioenleeftijd in de meeste pensioenregelingen niet meer aan elkaar gelijk zijn. Wij krijgen steeds vaker vragen over doorwerken na de AOW-leeftijd en de bijbehorende pensioenopbouw.

Meer nieuws