DGA-pensioen

Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) kon u tot voor kort, in tegenstelling tot werknemers, kiezen tussen pensioenopbouw via de eigen vennootschap (‘in eigen beheer’) of via een pensioenverzekering bij een verzekeraar. Op 7 maart 2017 is echter het Wetsvoorstel Uitfasering Pensioenopbouw Eigen Beheer aangenomen. Hierdoor kunt u geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. U moet uw pensioen herzien en opnieuw keuzes maken.


QuickScan DGA-pensioen

De QuickScan DGA-pensioen brengt in kaart wat de verschillende wettelijke opties voor uw specifieke situatie betekenen. De kosten voor de QuickScan DGA-pensioen bedragen eenmalig slechts € 695. Wilt u cijfermatig inzicht en een overzicht van de belangrijkste gepersonaliseerde aandachtspunten per optie? Dan kunt u zich hier direct aanmelden voor de scan. Afhankelijk van uw keuze kunt u wel of geen vervolgtraject met ons opstarten. Wij bepalen vervolgens samen met u een nieuwe pensioenstrategie.

Persoonlijk financieel plan

U kunt de QuickScan DGA-pensioen ook overslaan en direct kiezen voor volledig advies. Wat betekenen de wijzigingen in wet- en regelgeving voor uw pensioen? En wat zijn de consequenties als u arbeidsongeschiktheid raakt, overlijdt voor uw pensioen of juist veel ouder wordt dan de statistische levensverwachting waarop uw pensioen is gebaseerd?  Pensioen in eigen beheer is niet meer mogelijk, maar u bouwt bijvoorbeeld ook geen pensioen meer op over het deel van uw inkomen boven € 103.317,-. Hierdoor is het nabestaandenpensioen, als percentage van uw pensioen, ook een aandachtspunt.

Laat u bij uw keuze voor een pensioenregeling zorgvuldig voorlichten over de voor- en nadelen van de mogelijkheden. Wij helpen u graag bij het vinden van een passende DGA-pensioenregeling. Ook kunnen wij samen met u een persoonlijk financieel plan opstellen op basis van uw wensen en mogelijkheden.

Specialistische accountteams

Mandema & Partners is een kennisgedreven organisatie. Wij werken voor onze klanten met specialistische accountteams op onze drie expertisegebieden: Risicomanagement, Pensioen en Zorg & Verzuim. Heeft u vragen of wilt u meer informatie op het gebied van DGA-pensioen? Neem dan contact met ons op. Hieronder vindt u enkele van onze specialisten die u rechtstreeks kunt benaderen. Zij helpen u graag!

Dichterbij
Verwachte stijgingen van de AOW-leeftijd

Verwachte stijgingen van de AOW-leeftijd

Vanaf 2017 stelt de overheid elk jaar vast wat over vijf jaar de (nieuwe) AOW-leeftijd is. Dit doet zij op basis van de levensverwachting die het CBS berekent. De uitkomst van de berekening bepaalt of de AOW-leeftijd gelijk blijft of met drie maanden stijgt.

Uw pensioenregeling wijzigt per 1 januari 2018

Uw pensioenregeling wijzigt per 1 januari 2018

Met ingang van 1 januari 2018 wordt de pensioenleeftijd in pensioenregelingen verhoogd naar 68 jaar. Dit betekent -wederom- dat alle pensioenregelingen moeten worden aangepast, ongeacht de regeling en ongeacht waar deze is ondergebracht. Is de oplossing die uw pensioenuitvoerder straks biedt wel passend?

Meer nieuws