DGA-pensioen

Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) kon u tot voor kort, in tegenstelling tot werknemers, kiezen tussen pensioenopbouw via de eigen vennootschap (‘in eigen beheer’) of via een pensioenverzekering bij een verzekeraar. Op 7 maart 2017 is echter het Wetsvoorstel Uitfasering Pensioenopbouw Eigen Beheer aangenomen. Hierdoor kunt u geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. U moet uw pensioen herzien en opnieuw keuzes maken.


QuickScan DGA-pensioen

De QuickScan DGA-pensioen brengt in kaart wat de verschillende wettelijke opties voor uw specifieke situatie betekenen. De kosten voor de QuickScan DGA-pensioen bedragen eenmalig slechts € 695. Wilt u cijfermatig inzicht en een overzicht van de belangrijkste gepersonaliseerde aandachtspunten per optie? Dan kunt u zich hier direct aanmelden voor de scan. Afhankelijk van uw keuze kunt u wel of geen vervolgtraject met ons opstarten. Wij bepalen vervolgens samen met u een nieuwe pensioenstrategie.

Persoonlijk financieel plan

U kunt de QuickScan DGA-pensioen ook overslaan en direct kiezen voor volledig advies. Wat betekenen de wijzigingen in wet- en regelgeving voor uw pensioen? En wat zijn de consequenties als u arbeidsongeschiktheid raakt, overlijdt voor uw pensioen of juist veel ouder wordt dan de statistische levensverwachting waarop uw pensioen is gebaseerd?  Pensioen in eigen beheer is niet meer mogelijk, maar u bouwt bijvoorbeeld ook geen pensioen meer op over het deel van uw inkomen boven € 103.317,-. Hierdoor is het nabestaandenpensioen, als percentage van uw pensioen, ook een aandachtspunt.

Laat u bij uw keuze voor een pensioenregeling zorgvuldig voorlichten over de voor- en nadelen van de mogelijkheden. Wij helpen u graag bij het vinden van een passende DGA-pensioenregeling. Ook kunnen wij samen met u een persoonlijk financieel plan opstellen op basis van uw wensen en mogelijkheden.

Specialistische accountteams

Mandema & Partners is een kennisgedreven organisatie. Wij werken voor onze klanten met specialistische accountteams op onze drie expertisegebieden: Risicomanagement, Pensioen en Zorg & Verzuim. Heeft u vragen of wilt u meer informatie op het gebied van DGA-pensioen? Neem dan contact met ons op. Hieronder vindt u enkele van onze specialisten die u rechtstreeks kunt benaderen. Zij helpen u graag!

Dichterbij
Uitstel wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer

Uitstel wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer

De huidige wetgeving geeft de directeur-grootaandeelhouder (DGA) de mogelijkheid om de indexatie van de pensioenaanspraken in één keer in mindering te brengen op de fiscale winst van het bedrijf. Dit heeft een enorme negatieve impact op de vewachte belastinginkomsten.

Meer nieuws