ICT & Zakelijke Dienstverlening

Goede ICT en inhuur van zakelijke diensten kunnen bepalend zijn voor de winstgevendheid van organisaties.
Uw klanten verwachten daarom veel van u. Dit biedt kansen voor uw bedrijf maar vergroot ook uw risico’s. Als ICT-bedrijf loopt u bijvoorbeeld het risico op claims in geval van data-verlies en fouten in de programmatuur. Ook cloud-computing en andere online-diensten brengen nieuwe veiligheidsrisico’s zoals cybercrime met zich mee. Innovatie en goed risicomanagement zijn daarom belangrijk. Zowel in de ICT als zakelijke dienstverlening zien wij dat het belang van goed contract- en creditmanagement toeneemt. Denk aan het formuleren van heldere algemene en leveringsvoorwaarden, effectief debiteurenbeheer en kredietverzekeringen.

 Onze dienstverlening
De risicomanagers van Van Lanschot Chabot en Mandema & Partners kennen alle facetten binnen de ICT-sector, van leverancier tot producent en consument. Ze zijn in staat om snel en zorgvuldig de risico’s concreet te vertalen naar uw organisatie. Hoe we dat doen? Door ons grote klantennetwerk uit uw branche zijn we in staat te benchmarken en u te voorzien van op maat risico-advies. Zo kunt u doen waar u goed in bent: ondernemen. 

Welke marktontwikkelingen zien wij en wat kunnen wij voor u betekenen?  Denk hierbij aan ontwikkelingen zoals het toenemende aantal claims van kritische klanten, de groeiende kwetsbaarheid van data en de continue aanscherping van wet- en regelgeving. Op basis van een uitgebreide risicoanalyse brengen wij uw risico’s in kaart en bieden wij u een oplossing op maat. Deze oplossing kan bestaan uit een mix van middelen zoals: preventiemaatregelen en verzekeringen voor schade en aansprakelijkheid. Daarnaast kunt u denken aan contract- en creditmanagement of het opstellen van een bedrijfscontinuïteitsplan. Zo helpen wij u uw risico’s te beheersen en uw bedrijfscontinuïteit te borgen. 

Meer informatie over risico's ga naar Risicomanagement algemeen

Meer over de samenwerking Van Lanschot Chabot en Mandema & Partners, klik hier.  

Specialistische accountteams

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op. Hieronder vindt u onze specialisten die u rechtstreeks kunt benaderen. Zij helpen u graag!

Dichterbij
Cybercrime vereist continue aandacht

Cybercrime vereist continue aandacht

In 2016 heeft één op de vijf Nederlandse bedrijven met minimaal tien werknemers, te maken gehad met een cyberaanval. De benodigde beveiliging wordt steeds complexer, maar de schade als gevolg van een cyberincident kan groot zijn.

Asbest in straalgritmiddel aangetroffen

Asbest in straalgritmiddel aangetroffen

Afgelopen maand meldde de landelijke media dat het bedrijf Sibelco het verontreinigde straalgritmiddel Eurogrit heeft geleverd aan 140 bedrijven in Nederland. Medewerkers kunnen in contact zijn geraakt met de stof, waarvan bekend is dat bij (langdurige) blootstelling dit asbest/longziekten kan veroorzaken.

Groeiend risico terugvordering door curator failliete Duitse debiteur

Groeiend risico terugvordering door curator failliete Duitse debiteur

In juli 2016 informeerden wij u over het toenemend risico op terugvordering van ontvangen betalingen van een inmiddels failliete debiteur. De praktijk wijst uit dat Duitse curatoren er steeds vaker in slagen om betalingen terug te vorderen. Daarom attenderen wij u nogmaals op deze kwestie en de mogelijkheden die u heeft.

Meer nieuws