ICT & Zakelijke Dienstverlening

Goede ICT en inhuur van zakelijke diensten kunnen bepalend zijn voor de winstgevendheid van organisaties.
Uw klanten verwachten daarom veel van u. Dit biedt kansen voor uw bedrijf maar vergroot ook uw risico’s. Als ICT-bedrijf loopt u bijvoorbeeld het risico op claims in geval van data-verlies en fouten in de programmatuur. Ook cloud-computing en andere online-diensten brengen nieuwe veiligheidsrisico’s zoals cybercrime met zich mee. Innovatie en goed risicomanagement zijn daarom belangrijk. Zowel in de ICT als zakelijke dienstverlening zien wij dat het belang van goed contract- en creditmanagement toeneemt. Denk aan het formuleren van heldere algemene en leveringsvoorwaarden, effectief debiteurenbeheer en kredietverzekeringen.

Mandema & Partners gelooft in risicomanagement op maat voor het effectief borgen van uw bedrijfscontinuïteit.
Wij beschikken over experts met uitgebreide kennis en ervaring in de branche waarin uw bedrijf opereert en de risico’s die zich daar voordoen. Al deze kwalificaties hebben wij samengebracht in ons specialistisch accountteam ICT en zakelijke dienstverlening. Zo maken wij uw risico’s beheersbaar zodat u kunt blijven doen waar u goed in bent: ondernemen. 

Voor meer informatie over risico's ga naar: Risicomanagement algemeen

Specialistische accountteams

Mandema & Partners is een kennisgedreven organisatie. Wij werken voor onze klanten met specialistische accountteams met daarin specialisten voor de diverse marktsectoren. Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Neem dan contact op. Hieronder vindt u enkele van onze specialisten die u rechtstreeks kunt benaderen.
Zij helpen u graag!

Dichterbij
Cybercrime vereist continue aandacht

Cybercrime vereist continue aandacht

In 2016 heeft één op de vijf Nederlandse bedrijven met minimaal tien werknemers, te maken gehad met een cyberaanval. De benodigde beveiliging wordt steeds complexer, maar de schade als gevolg van een cyberincident kan groot zijn.

Asbest in straalgritmiddel aangetroffen

Asbest in straalgritmiddel aangetroffen

Afgelopen maand meldde de landelijke media dat het bedrijf Sibelco het verontreinigde straalgritmiddel Eurogrit heeft geleverd aan 140 bedrijven in Nederland. Medewerkers kunnen in contact zijn geraakt met de stof, waarvan bekend is dat bij (langdurige) blootstelling dit asbest/longziekten kan veroorzaken.

Groeiend risico terugvordering door curator failliete Duitse debiteur

Groeiend risico terugvordering door curator failliete Duitse debiteur

In juli 2016 informeerden wij u over het toenemend risico op terugvordering van ontvangen betalingen van een inmiddels failliete debiteur. De praktijk wijst uit dat Duitse curatoren er steeds vaker in slagen om betalingen terug te vorderen. Daarom attenderen wij u nogmaals op deze kwestie en de mogelijkheden die u heeft.

Meer nieuws