Zorg

Als zorginstelling heeft u te maken met een toenemende dynamiek in de zorgsector. Dit verlangt dat u zich meer als ondernemer gaat gedragen en een gedegen risicomanagement doorvoert. In de zorgsector wordt risicomanagement vaak nog gezien als een compliance-gedreven instrument, op verzoek van toezichthouders en gericht op het voldoen aan externe richtlijnen. Risicomanagement betekent risico’s weloverwogen nemen en risico’s proactief beheersen. Denk aan de beheersing van risico's op het gebied van kwaliteit van zorg, patiëntveiligheid, privacy en beveiliging
van elektronische patiëntendossiers. Risicomanagement is echter niet alleen een instrument om risico’s te
beheersen maar ook een instrument om de ambities van uw zorginstelling te verwezenlijken.

Mandema & Partners kent het veranderende risicolandschap van de zorgsector. Wij geloven in een integrale aanpak van risicomanagement, waarin de samenhang van risico's en de beheersmaatregelen centraal staan. Voor uw risicomanagement is het van belang te inventariseren hoeveel en welke risico's nog acceptabel zijn en hoe deze te beheersen zijn. Ons specialistisch accountteam Zorg kan hiervoor een risicobeheersplan samenstellen. Ook kunnen wij u helpen met het opstellen van een bedrijfscontinuïteitsplan. Dit beschrijft wat er moet gebeuren om uw bedrijf in geval van een calamiteit zo snel mogelijk weer operationeel te krijgen. 
 

Sectorinformatie zorg (externe documenten)

Voor meer informatie over risico's ga naar: Risicomanagement algemeen

Specialistische accountteams

Mandema & Partners is een kennisgedreven organisatie. Wij werken voor onze klanten met specialistische accountteams met daarin specialisten voor de diverse marktsectoren. Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Neem dan contact op. Hieronder vindt u enkele van onze specialisten die u rechtstreeks kunt benaderen.
Zij helpen u graag!

Dichterbij
Is uw reisverzekering nog up-to-date?

Is uw reisverzekering nog up-to-date?

De zomervakantie is begonnen. Tijd om te genieten en eropuit te gaan. Met de auto, motor, caravan of het vliegtuig. Om onbezorgd te genieten, is het belangrijk om uw verzekeringen te controleren.

Terrorisme; ga goed geïnformeerd op reis

Terrorisme; ga goed geïnformeerd op reis

Weet u hoe u verzekerd bent wanneer u betrokken raakt bij een terroristische aanslag? Terrorisme komt steeds dichterbij. De recente aanslagen in Manchester en London bewijzen dat weer eens.

Meer nieuws