Zorg

Als zorginstelling heeft u te maken met een toenemende dynamiek in de zorgsector. Dit verlangt dat u zich meer als ondernemer gaat gedragen en een gedegen risicomanagement doorvoert. In de zorgsector wordt risicomanagement vaak nog gezien als een compliance-gedreven instrument, op verzoek van toezichthouders en gericht op het voldoen aan externe richtlijnen. Risicomanagement betekent risico’s weloverwogen nemen en risico’s proactief beheersen. Denk aan de beheersing van risico's op het gebied van kwaliteit van zorg, patiëntveiligheid, privacy en beveiliging
van elektronische patiëntendossiers. Risicomanagement is echter niet alleen een instrument om risico’s te
beheersen maar ook een instrument om de ambities van uw zorginstelling te verwezenlijken.

Mandema & Partners kent het veranderende risicolandschap van de zorgsector. Wij geloven in een integrale aanpak van risicomanagement, waarin de samenhang van risico's en de beheersmaatregelen centraal staan. Voor uw risicomanagement is het van belang te inventariseren hoeveel en welke risico's nog acceptabel zijn en hoe deze te beheersen zijn. Ons specialistisch accountteam Zorg kan hiervoor een risicobeheersplan samenstellen. Ook kunnen wij u helpen met het opstellen van een bedrijfscontinuïteitsplan. Dit beschrijft wat er moet gebeuren om uw bedrijf in geval van een calamiteit zo snel mogelijk weer operationeel te krijgen. 

Voor meer informatie over risico's ga naar: Risicomanagement algemeen

Specialistische accountteams

Mandema & Partners is een kennisgedreven organisatie. Wij werken voor onze klanten met specialistische accountteams met daarin specialisten voor de diverse marktsectoren. Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Neem dan contact op. Hieronder vindt u enkele van onze specialisten die u rechtstreeks kunt benaderen.
Zij helpen u graag!

Dichterbij
Het recht op een second opinion

Het recht op een second opinion

Per 1 juli 2017 wijzigt de Arbowet en het Arbeidsomstandighedenbesluit (het Arbobesluit). Met de gewijzigde wetgeving wil de overheid het functioneren van de bedrijfsgezondheidszorg voor werknemers en werkgevers verbeteren. In dit artikel zoomen wij in op het nieuwe recht van een werknemer: het recht op een second opinion bij een andere bedrijfsarts.

Doorwerken na AOW-leeftijd en pensioenopbouw

Doorwerken na AOW-leeftijd en pensioenopbouw

Het verhogen van de AOW-leeftijd zorgt ervoor dat de AOW-leeftijd en de pensioenleeftijd in de meeste pensioenregelingen niet meer aan elkaar gelijk zijn. Wij krijgen steeds vaker vragen over doorwerken na de AOW-leeftijd en de bijbehorende pensioenopbouw.

Ga goed verzekerd naar het buitenland

Ga goed verzekerd naar het buitenland

De vakantieperiode komt eraan en veel mensen gaan naar het buitenland. De meesten sluiten een reisverzekering af voor de privéreis. Maar wist u dat, als u of uw werknemer zakelijk op reis gaat, eventuele schade en hulp is uitgesloten op een particuliere verzekering? Overkomt uw werknemer in het buitenland iets tijdens zijn of haar zakelijke reis, dan bent u als werkgever hiervoor verantwoordelijk.

Meer nieuws