Zorg

Als zorginstelling heeft u te maken met een toenemende dynamiek in de zorgsector. Dit verlangt dat u zich meer als ondernemer gaat gedragen en een gedegen risicomanagement doorvoert. In de zorgsector wordt risicomanagement vaak nog gezien als een compliance-gedreven instrument, op verzoek van toezichthouders en gericht op het voldoen aan externe richtlijnen. Risicomanagement betekent risico’s weloverwogen nemen en risico’s proactief beheersen. Denk aan de beheersing van risico's op het gebied van kwaliteit van zorg, patiëntveiligheid, privacy en beveiliging
van elektronische patiëntendossiers. Risicomanagement is echter niet alleen een instrument om risico’s te
beheersen maar ook een instrument om de ambities van uw zorginstelling te verwezenlijken.

Mandema & Partners kent het veranderende risicolandschap van de zorgsector. Wij geloven in een integrale aanpak van risicomanagement, waarin de samenhang van risico's en de beheersmaatregelen centraal staan. Voor uw risicomanagement is het van belang te inventariseren hoeveel en welke risico's nog acceptabel zijn en hoe deze te beheersen zijn. Ons specialistisch accountteam Zorg kan hiervoor een risicobeheersplan samenstellen. Ook kunnen wij u helpen met het opstellen van een bedrijfscontinuïteitsplan. Dit beschrijft wat er moet gebeuren om uw bedrijf in geval van een calamiteit zo snel mogelijk weer operationeel te krijgen. 

Zorg om datalekken en cybercriminaliteit in de zorg
Cyberaanvallen op zorginstellingen nemen de laatste jaren sterk toe. Het is daarom van groot belang dat zorginstellingen serieus aandacht geven aan het cyberrisico. Klik hier voor meer informatie.

Sectorinformatie zorg (externe documenten)

Voor meer informatie over risico's ga naar: Risicomanagement algemeen

Specialistische accountteams

Mandema & Partners is een kennisgedreven organisatie. Wij werken voor onze klanten met specialistische accountteams met daarin specialisten voor de diverse marktsectoren. Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Neem dan contact op. Hieronder vindt u enkele van onze specialisten die u rechtstreeks kunt benaderen.
Zij helpen u graag!

Dichterbij
Groeiend risico terugvordering door curator failliete Duitse debiteur

Groeiend risico terugvordering door curator failliete Duitse debiteur

In juli 2016 informeerden wij u over het toenemend risico op terugvordering van ontvangen betalingen van een inmiddels failliete debiteur. De praktijk wijst uit dat Duitse curatoren er steeds vaker in slagen om betalingen terug te vorderen. Daarom attenderen wij u nogmaals op deze kwestie en de mogelijkheden die u heeft.

Verwachte stijgingen van de AOW-leeftijd

Verwachte stijgingen van de AOW-leeftijd

Vanaf 2017 stelt de overheid elk jaar vast wat over vijf jaar de (nieuwe) AOW-leeftijd is. Dit doet zij op basis van de levensverwachting die het CBS berekent. De uitkomst van de berekening bepaalt of de AOW-leeftijd gelijk blijft of met drie maanden stijgt.

Wet late betalingen per 1 juli 2017 in werking getreden

Wet late betalingen per 1 juli 2017 in werking getreden

De ‘Wet late betalingen’ is op 1 juli 2017 in werking getreden. Daarmee komt er een einde aan het - zonder consequenties - kunnen afdwingen van lange(re) betalingstermijnen door grote bedrijven van hun leveranciers en dienstverleners in het MKB en zelfstandig ondernemers. Met alle nare financiële gevolgen voor hen van dien.

Meer nieuws