Up-to-date houden van uw verzuim- en inkomensverzekeringen

Voor de verzuimverzekering, WIA -werknemersverzekering(en) en WGA-eigenrisicodragerverzekering geldt dat de hoogte van de premie afhankelijk is van de hoogte van de loonsom.

De verzekeraar zal ook voor deze verzekeringen na afloop van een jaar de definitieve loonsom, definitieve premie en de nieuwe voorschotpremie vaststellen op basis van uw opgave. Heeft uw verzuimverzekering een stop-lossdekking? Dan past de verzekeraar ook het eigen behoud (=eigen risico) aan. Daarnaast kan de verzekeraar op basis van het uitgekeerde schadebedrag het premiepercentage aanpassen.

Heeft u één of meerdere WIA-werknemersverzekeringen? Dan verzoekt de verzekeraar u gegevens te verstrekken voor de naverrekening. Dit is ook een goed moment om te controleren of de juiste werknemers verzekerd zijn. Zo dient u bij een verplichte regeling na te gaan of alle werknemers deelnemen. Is er geen sprake van een verplichte regeling? Dan dient u na te gaan of de juiste werknemers verzekerd zijn. Als deze gegevens niet correct zijn, loopt u het risico dat er geen dekking is op het moment dat een werknemer ziek of arbeidsongeschikt is.

Dichterbij
Persbericht: overname Engage

Persbericht: overname Engage

Van Lanschot Chabot / Mandema & Partners neemt per 1 januari 2019 ENgage Werkgeversadvies B.V. over. ENgage bedient werkgevers in de uitvoering van het eigenrisicodragerschap ZW en WGA, het beperken van schadelast op verzuim en het adviseren rondom complexe verzuimvraagstukken.

Roland Goldman vertrekt bij Van Lanschot Chabot/Mandema & Partners

Roland Goldman vertrekt bij Van Lanschot Chabot/Mandema & Partners

Roland Goldman, Directeur Zakelijk Bedrijf, verlaat per 1 januari 2019 de organisatie. Goldman heeft als adviseur en later als directeur-grootaandeelhouder Mandema & Partners zien ontwikkelen tot een toonaangevend advies- bedrijf in risicomanagement en employee benefits.

Factoring sterk in opmars

Factoring sterk in opmars

Factoring is een vorm van debiteurenfinanciering. Bedrijven laten met factoring openstaande facturen eerder uitbetalen door een gespecialiseerd bedrijf: de factoringmaatschappij. Deze vorm van alternatieve financiering is een trend bij bedrijven die op zoek zijn naar extra kapitaal.

Nieuwe regels voor kleinere pensioenen

Nieuwe regels voor kleinere pensioenen

Pensioenuitvoerders mogen kleinere pensioenen afkopen om de relatief hoge administratiekosten van deze pensioenen te voorkomen. Per 1 januari 2019 veranderen echter de regels voor kleinere pensioenen.

Meer nieuws