Eén loket: Vitaal Ondernemen

Het re-integreren van een zieke werknemer kost tijd en geld. Om u werk uit handen te nemen, werken wij nu exclusief samen met dienstverlener Vitaal Ondernemen. Vitaal Ondernemen neemt de verantwoordelijkheid en administratie van u over. Hierdoor kunt u blijven doen waar u goed in bent: ondernemen.

Als uw werknemer onverhoopt ziek wordt, dan krijgt u extra verantwoordelijkheden voor deze werknemer op het gebied van ziekte en re-integratie. Hieronder ziet u in één oogopslag wat Vitaal Ondernemen voor u kan betekenen.Stap over naar de arbodienstverlening van Vitaal Ondernemen. Gebruik hiervoor het opzegformulier om uw contract met uw huidige arbodienst op te zeggen en het opdrachtformulier voor het aangaan van een contract met Vitaal Ondernemen. Bekijk ook direct het dienstverleningsoverzicht.

Zorgcollectief Vitaal Ondernemen Werkt
Samen met u hebben wij als doel uw organisatie gezond en vitaal te houden. Daarom kunt u vrijblijvend deelnemen aan het zorgcollectief Vitaal Ondernemen Werkt. Dit collectief is tot stand gekomen in samenwerking met VGZ. Naast een goede dekking ontvangen uw werknemers en deelnemende gezinsleden een korting van 8% op de basis- en 10% op de aanvullende verzekering. Wij helpen u graag bij het promoten van het zorgcollectief onder uw werknemers. U kunt hiervoor gebruikmaken van een voorbeeldtekst en flyer. Uw werknemer kan het collectief vergelijken met zijn/haar huidige zorgverzekering. Dit kan via de button Loket zorgverzekering op www.vitaalondernemen.nl.

Meer informatie
Na een ziekmelding van uw werknemer schakelt u met diverse partijen. Vitaal Ondernemen neemt graag de regie rondom ziekte en re-integratie van u over en schakelt voor u met de ondersteunende partijen. Dit hebben wij voor u in beeld gebracht. Bekijk de flyer. Voor meer informatie over dienstverlener Vitaal Ondernemen gaat u naar www.vitaalondernemen.nl.

Dichterbij
Ontslag op AOW-leeftijd

Ontslag op AOW-leeftijd

Voor de meeste werknemers is de AOW-leeftijd niet gelijk aan de huidige pensioenleeftijd in uw pensioenregeling. Wij krijgen steeds vaker vragen over ontslag op de AOW-leeftijd en de gevolgen voor de pensioenregeling.

AVG en de zieke werknemer

AVG en de zieke werknemer

Wij merken op dat het voor werkgevers niet duidelijk is wat de huidige privacyregels zijn rondom zieke werknemers. Dit artikel biedt u een verkorte weergave van de beleidsregels van de Autoriteit Persoons- gegevens voor de verwerking van persoonsgegevens over de gezondheid van zieke werknemers.

AVG en uw collectieve werknemersverzekering

AVG en uw collectieve werknemersverzekering

Graag informeren wij u over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en de door u aangeleverde persoons- gegevens van uw werknemers in het licht van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persbericht: overname Engage

Persbericht: overname Engage

Van Lanschot Chabot / Mandema & Partners neemt per 1 januari 2019 ENgage Werkgeversadvies B.V. over. ENgage bedient werkgevers in de uitvoering van het eigenrisicodragerschap ZW en WGA, het beperken van schadelast op verzuim en het adviseren rondom complexe verzuimvraagstukken.

Meer nieuws