Communicatie werknemers

Goede werknemers wilt u graag binden aan uw bedrijf. Door goed voor uw werknemers te zorgen, zorgt u ook voor (de continuïteit van) uw bedrijf. Hoe beter u communiceert over uw arbeidsvoorwaarden, hoe beter uw werknemers deze kunnen waarderen. Maar kennen uw werknemers hun eigen financiële situatie tijdens ziekte of pensionering? Welke rol heeft u als werkgever in het verschaffen van dit inzicht?

Heldere communicatie over pensioen en arbeidsongeschiktheid richting uw werknemers

Wij ondersteunen u graag met onze dienstverlening HeldeR waarbij wij uw pensioenregeling en inkomensvoorzieningen helder en positief overbrengen naar uw werknemers. Vervolgens gaan wij samen met uw werknemers de verdieping in zodat zij direct inzicht krijgen in hun situatie bij arbeidsongeschiktheid, overlijden en pensioen.

Uw keuzemogelijkheden

Van u wordt verwacht dat u communiceert over uw pensioenregeling zodra u een werknemer aanneemt of als bij uw werknemer er een life event (zoals trouwen of het krijgen van een kind) voordoet. Benut dit moment om ook te communiceren over uw overige werknemersvoorzieningen. Onze adviseurs helpen u graag in de communicatie richting uw werknemers. Bijvoorbeeld met een voorlichtingsbijeenkomst waarbij u in een keer een grote groep werknemers bereikt. Of met pensioenspreekuren (eventueel via de webcam) om dieper in te gaan op de individuele situatie van uw werknemer. 

Onze financieel planners geven uw werknemer graag een compleet beeld van diens huidige en toekomstige financiële situatie. Denk hierbij ook aan pensioenkeuzes zoals vervroegen, uitruilen of doorbeleggen na de pensioendatum.

Dichterbij
Ontslag op AOW-leeftijd

Ontslag op AOW-leeftijd

Voor de meeste werknemers is de AOW-leeftijd niet gelijk aan de huidige pensioenleeftijd in uw pensioenregeling. Wij krijgen steeds vaker vragen over ontslag op de AOW-leeftijd en de gevolgen voor de pensioenregeling.

Al vroeg aandacht voor de zorgverzekering

Al vroeg aandacht voor de zorgverzekering

Per 2019 gaat de premie van de zorgverzekering omhoog bij diverse verzekeraars. In dit artikel staan drie thema’s rondom de zorgverzekering centraal: de premiestijging, uw preventiebeleid en de communicatie richting uw werknemers.

Meer nieuws