Communicatie werknemers

Goede werknemers wilt u graag binden aan uw bedrijf. Door goed voor uw werknemers te zorgen, zorgt u ook voor (de continuïteit van) uw bedrijf. Hoe beter u communiceert over uw arbeidsvoorwaarden, hoe beter uw werknemers deze kunnen waarderen. Maar kennen uw werknemers hun eigen financiële situatie tijdens ziekte of pensionering? Welke rol heeft u als werkgever in het verschaffen van dit inzicht?

Heldere communicatie over pensioen en arbeidsongeschiktheid richting uw werknemers

Wij ondersteunen u graag met onze dienstverlening HeldeR waarbij wij uw pensioenregeling en inkomensvoorzieningen helder en positief overbrengen naar uw werknemers. Vervolgens gaan wij samen met uw werknemers de verdieping in zodat zij direct inzicht krijgen in hun situatie bij arbeidsongeschiktheid, overlijden en pensioen.

Uw keuzemogelijkheden

Van u wordt verwacht dat u communiceert over uw pensioenregeling zodra u een werknemer aanneemt of als bij uw werknemer er een life event (zoals trouwen of het krijgen van een kind) voordoet. Benut dit moment om ook te communiceren over uw overige werknemersvoorzieningen. Onze adviseurs helpen u graag in de communicatie richting uw werknemers. Bijvoorbeeld met een voorlichtingsbijeenkomst waarbij u in een keer een grote groep werknemers bereikt. Of met pensioenspreekuren (eventueel via de webcam) om dieper in te gaan op de individuele situatie van uw werknemer. 

Onze financieel planners geven uw werknemer graag een compleet beeld van diens huidige en toekomstige financiële situatie. Denk hierbij ook aan pensioenkeuzes zoals vervroegen, uitruilen of doorbeleggen na de pensioendatum.

Dichterbij
Roland Goldman vertrekt bij Van Lanschot Chabot/Mandema & Partners

Roland Goldman vertrekt bij Van Lanschot Chabot/Mandema & Partners

Roland Goldman, Directeur Zakelijk Bedrijf, verlaat per 1 januari 2019 de organisatie. Goldman heeft als adviseur en later als directeur-grootaandeelhouder Mandema & Partners zien ontwikkelen tot een toonaangevend advies- bedrijf in risicomanagement en employee benefits.

Factoring sterk in opmars

Factoring sterk in opmars

Factoring is een vorm van debiteurenfinanciering. Bedrijven laten met factoring openstaande facturen eerder uitbetalen door een gespecialiseerd bedrijf: de factoringmaatschappij. Deze vorm van alternatieve financiering is een trend bij bedrijven die op zoek zijn naar extra kapitaal.

Nieuwe regels voor kleinere pensioenen

Nieuwe regels voor kleinere pensioenen

Pensioenuitvoerders mogen kleinere pensioenen afkopen om de relatief hoge administratiekosten van deze pensioenen te voorkomen. Per 1 januari 2019 veranderen echter de regels voor kleinere pensioenen.

Regeling compensatie transitievergoeding door Eerste Kamer

Regeling compensatie transitievergoeding door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel waarin de compensatie van de transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid is geregeld. Hierdoor kunt u als werkgever waarschijnlijk per 1 april 2020 een compensatie aanvragen.

Meer nieuws