HR-ondersteuning

U werkt in een dynamische omgeving waar vele fiscale en arbeidsrechtelijke regels gelden die regelmatig wijzigen. Daarnaast heeft u te maken met een zeer flexibele arbeidsmarkt en een vergrijzende samenleving. Deze factoren hebben een grote invloed op de keuzes die u maakt in de mix van arbeidsvoorwaarden van de werknemers. Maar wanneer is er sprake van een goede pensioenregeling? Of welke inkomensvoorzieningen bij ziekte zijn voor u van belang? En hoe zet u het ouderenbeleid binnen uw organisatie op?

Zorg voor de arbeidsvoorwaardenmix

Als strategisch partner voor HR, pensioen en verzuim zijn wij er voor u bij het maken van deze belangrijke keuzes. Wij helpen u met onze dienstverlening HeldeR voor HR-ondersteuning op verschillen fronten. Aan de ene kant door kennis te verhogen en aan de andere kant door u werk uit handen te nemen.


Wij helpen u graag

Verhoog uw kennis door het volgen van op maat gemaakte workshops of trainingen. Bijvoorbeeld een training over de Wet verbetering poortwachter of over de werking van ons pensioenstelstel. Ook kunnen wij u bijstaan bij een overname of integratie van bedrijfsonderdelen of wellicht bij het harmoniseren van de verzekerbare arbeidsvoorwaarden. Heeft u al een ouderenbeleid of een uitgewerkt beleid ten aanzien van verzuimmanagement? Onze adviseurs begeleiden u graag bij de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers.

Wij kunnen u ook werk uit handen nemen. Denk hierbij aan de communicatie richting uw werknemers over de gevolgen van bijvoorbeeld een huwelijk of ziekte. Maar ook het doorgeven van wijzigingen (van deelnemers) in uw pensioenregeling. Daarnaast controleren wij graag voor u de verwerkingen van de (pensioen)uitvoerder.

Dichterbij
Roland Goldman vertrekt bij Van Lanschot Chabot/Mandema & Partners

Roland Goldman vertrekt bij Van Lanschot Chabot/Mandema & Partners

Roland Goldman, Directeur Zakelijk Bedrijf, verlaat per 1 januari 2019 de organisatie. Goldman heeft als adviseur en later als directeur-grootaandeelhouder Mandema & Partners zien ontwikkelen tot een toonaangevend advies- bedrijf in risicomanagement en employee benefits.

Factoring sterk in opmars

Factoring sterk in opmars

Factoring is een vorm van debiteurenfinanciering. Bedrijven laten met factoring openstaande facturen eerder uitbetalen door een gespecialiseerd bedrijf: de factoringmaatschappij. Deze vorm van alternatieve financiering is een trend bij bedrijven die op zoek zijn naar extra kapitaal.

Nieuwe regels voor kleinere pensioenen

Nieuwe regels voor kleinere pensioenen

Pensioenuitvoerders mogen kleinere pensioenen afkopen om de relatief hoge administratiekosten van deze pensioenen te voorkomen. Per 1 januari 2019 veranderen echter de regels voor kleinere pensioenen.

Regeling compensatie transitievergoeding door Eerste Kamer

Regeling compensatie transitievergoeding door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel waarin de compensatie van de transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid is geregeld. Hierdoor kunt u als werkgever waarschijnlijk per 1 april 2020 een compensatie aanvragen.

Meer nieuws