HR-ondersteuning

U werkt in een dynamische omgeving waar vele fiscale en arbeidsrechtelijke regels gelden die regelmatig wijzigen. Daarnaast heeft u te maken met een zeer flexibele arbeidsmarkt en een vergrijzende samenleving. Deze factoren hebben een grote invloed op de keuzes die u maakt in de mix van arbeidsvoorwaarden van de werknemers. Maar wanneer is er sprake van een goede pensioenregeling? Of welke inkomensvoorzieningen bij ziekte zijn voor u van belang? En hoe zet u het ouderenbeleid binnen uw organisatie op?

Zorg voor de arbeidsvoorwaardenmix

Als strategisch partner voor HR, pensioen en verzuim zijn wij er voor u bij het maken van deze belangrijke keuzes. Wij helpen u met onze dienstverlening HeldeR voor HR-ondersteuning op verschillen fronten. Aan de ene kant door kennis te verhogen en aan de andere kant door u werk uit handen te nemen.


Wij helpen u graag

Verhoog uw kennis door het volgen van op maat gemaakte workshops of trainingen. Bijvoorbeeld een training over de Wet verbetering poortwachter of over de werking van ons pensioenstelstel. Ook kunnen wij u bijstaan bij een overname of integratie van bedrijfsonderdelen of wellicht bij het harmoniseren van de verzekerbare arbeidsvoorwaarden. Heeft u al een ouderenbeleid of een uitgewerkt beleid ten aanzien van verzuimmanagement? Onze adviseurs begeleiden u graag bij de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers.

Wij kunnen u ook werk uit handen nemen. Denk hierbij aan de communicatie richting uw werknemers over de gevolgen van bijvoorbeeld een huwelijk of ziekte. Maar ook het doorgeven van wijzigingen (van deelnemers) in uw pensioenregeling. Daarnaast controleren wij graag voor u de verwerkingen van de (pensioen)uitvoerder.

Dichterbij
Ontslag op AOW-leeftijd

Ontslag op AOW-leeftijd

Voor de meeste werknemers is de AOW-leeftijd niet gelijk aan de huidige pensioenleeftijd in uw pensioenregeling. Wij krijgen steeds vaker vragen over ontslag op de AOW-leeftijd en de gevolgen voor de pensioenregeling.

Al vroeg aandacht voor de zorgverzekering

Al vroeg aandacht voor de zorgverzekering

Per 2019 gaat de premie van de zorgverzekering omhoog bij diverse verzekeraars. In dit artikel staan drie thema’s rondom de zorgverzekering centraal: de premiestijging, uw preventiebeleid en de communicatie richting uw werknemers.

Meer nieuws