Zorg- en verzuimmanagement

Integraal zorg- en verzuimmanagement is een expertise waarmee Mandema & Partners samen met u vorm geeft aan een efficiënt zorg- en verzuimbeleid. Dit beleid beslaat het hele traject van verzuim tot tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid. Hierin voegen wij oplossingen voor zorg en verzuim, procesoptimalisering, financiering en werknemersvoorzieningen samen. Wij geloven dat deze integrale aanpak het verzuim terugdringt en bijdraagt aan de optimalisatie van uw bedrijfsvoering. En daarmee uw bedrijfscontinuïteit.

Keuze voor passende zorg

De verplichte basisverzekering raakt vrijwel al uw werknemers. Daarom is het van belang een zorgvuldige keuze te maken voor een collectieve zorgverzekering die past bij de zorgvraag in uw bedrijf(sector). Mandema & Partners helpt u zorg te gebruiken om verzuim te voorkomen en uw werknemers gezond te houden. Daarnaast is verzuimbeheersing van groot belang. Vaak is verzuim een grote kostenpost en dus een groot risico voor u als werkgever. 

Terugdringen van verzuim: VerzuimRisicoScan

Afhankelijk van de financiële positie van uw bedrijf en uw bereidheid om zelf het verzuimrisico (deels) op te vangen, kunt u ervoor kiezen dit risico te verzekeren. Mandema & Partners maakt de financiële gevolgen van verzuim voor u inzichtelijk en biedt u advies en middelen om verzuim te verminderen. Hiervoor maken wij gebruik van de VerzuimRisicoScan.

 

 

 

 

Informatie kennissessie zorg en verzuim - mei 2017

Specialistische accountteams

Mandema & Partners is een kennisgedreven organisatie. Wij werken voor onze klanten met specialistische accountteams op onze drie expertisegebieden: Risicomanagement, Pensioen en Zorg & Verzuim. Heeft u vragen of wilt u meer informatie op het gebied van Zorg & Verzuim? Neem dan contact met ons op. Hieronder vindt u enkele van onze specialisten die u rechtstreeks kunt benaderen. Zij helpen u graag!

Dichterbij
Geen mantelzorgboete!

Geen mantelzorgboete!

De regering heeft in de Voorjaarsnota 2017 laten weten dat de kostendelersnorm niet wordt ingevoerd voor de AOW. Dat is van belang voor onder andere AOW-gerechtigden en mantelzorgers die samenwonen. Lees hier meer.

Opvallende stijging WIA-instroom

Opvallende stijging WIA-instroom

Het Kenniscentrum van het UWV heeft een rapport uitgebracht met de niets verhullende titel:´Wat is er aan de hand met de WIA’. In 2016 is namelijk de instroom in de WGA met 12% gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Het UWV geeft hier een paar verklaringen voor.

Meer nieuws