Zorg- en verzuimmanagement

Integraal zorg- en verzuimmanagement is een expertise waarmee Mandema & Partners samen met u vorm geeft aan een efficiënt zorg- en verzuimbeleid. Dit beleid beslaat het hele traject van verzuim tot tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid. Hierin voegen wij oplossingen voor zorg en verzuim, procesoptimalisering, financiering en werknemersvoorzieningen samen. Wij geloven dat deze integrale aanpak het verzuim terugdringt en bijdraagt aan de optimalisatie van uw bedrijfsvoering. En daarmee uw bedrijfscontinuïteit.

Keuze voor passende zorg

De verplichte basisverzekering raakt vrijwel al uw werknemers. Daarom is het van belang een zorgvuldige keuze te maken voor een collectieve zorgverzekering die past bij de zorgvraag in uw bedrijf(sector). Mandema & Partners helpt u zorg te gebruiken om verzuim te voorkomen en uw werknemers gezond te houden. Daarnaast is verzuimbeheersing van groot belang. Vaak is verzuim een grote kostenpost en dus een groot risico voor u als werkgever. 

Terugdringen van verzuim: VerzuimRisicoScan

Afhankelijk van de financiële positie van uw bedrijf en uw bereidheid om zelf het verzuimrisico (deels) op te vangen, kunt u ervoor kiezen dit risico te verzekeren. Mandema & Partners maakt de financiële gevolgen van verzuim voor u inzichtelijk en biedt u advies en middelen om verzuim te verminderen. Hiervoor maken wij gebruik van de VerzuimRisicoScan.

 

 

 

 

Informatie kennissessie zorg en verzuim - mei 2017

Specialistische accountteams

Mandema & Partners is een kennisgedreven organisatie. Wij werken voor onze klanten met specialistische accountteams op onze drie expertisegebieden: Risicomanagement, Pensioen en Zorg & Verzuim. Heeft u vragen of wilt u meer informatie op het gebied van Zorg & Verzuim? Neem dan contact met ons op. Hieronder vindt u enkele van onze specialisten die u rechtstreeks kunt benaderen. Zij helpen u graag!

Dichterbij
Exclusieve kennissessie: besparen op uw verzuimkosten

Exclusieve kennissessie: besparen op uw verzuimkosten

Mandema & Partners helpt u graag uw verzuimkosten inzichtelijk te maken en, indien nodig en gewenst, onder controle te brengen. Ook geven wij u inzicht in de subsidiemogelijkheden en te volgen procedures. U krijgt meer inzicht door deel te nemen aan één van onze kennissessies.

Het recht op een second opinion

Het recht op een second opinion

Per 1 juli 2017 wijzigt de Arbowet en het Arbeidsomstandighedenbesluit (het Arbobesluit). Met de gewijzigde wetgeving wil de overheid het functioneren van de bedrijfsgezondheidszorg voor werknemers en werkgevers verbeteren. In dit artikel zoomen wij in op het nieuwe recht van een werknemer: het recht op een second opinion bij een andere bedrijfsarts.

Doorwerken na AOW-leeftijd en pensioenopbouw

Doorwerken na AOW-leeftijd en pensioenopbouw

Het verhogen van de AOW-leeftijd zorgt ervoor dat de AOW-leeftijd en de pensioenleeftijd in de meeste pensioenregelingen niet meer aan elkaar gelijk zijn. Wij krijgen steeds vaker vragen over doorwerken na de AOW-leeftijd en de bijbehorende pensioenopbouw.

Meer nieuws