Stichting Salvage helpt u uit de brand

Stichting Salvage helpt u uit de brand

Stichting Salvage helpt gedupeerden van brand-, water- of stormschade met aandacht, actie en advies. Zij doet dit namens alle brandverzekeraars in Nederland. Stichting Salvage is na de oproep van de brandweer binnen een uur ter plaatse en dat 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. Inzet van Stichting Salvage is ten alle tijden kosteloos, ook indien de gedupeerde niet verzekerd is.

Brexit: de gevolgen voor ondernemers

Brexit: de gevolgen voor ondernemers

Op 29 maart 2019 verlaat het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU). Hoe de Brexit er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk. De Brexit kan echter gevolgen hebben voor alle Nederlandse ondernemers. Ook wat betreft uw verzekeringen. Bent u straks goed voorbereid?

Al vroeg aandacht voor de zorgverzekering

Al vroeg aandacht voor de zorgverzekering

Per 2019 gaat de premie van de zorgverzekering omhoog bij diverse verzekeraars. In dit artikel staan drie thema’s rondom de zorgverzekering centraal: de premiestijging, uw preventiebeleid en de communicatie richting uw werknemers.

Ontslag op AOW-leeftijd

Ontslag op AOW-leeftijd

Voor de meeste werknemers is de AOW-leeftijd niet gelijk aan de huidige pensioenleeftijd in uw pensioenregeling. Wij krijgen steeds vaker vragen over ontslag op de AOW-leeftijd en de gevolgen voor de pensioenregeling.

Statement Controller Processor Agreement

Statement Controller Processor Agreement

Your privacy matters to us. We would like to inform you about how we handle your personal data and the personal data of your employees (or other parties involved) in the light of the new General Data Protection Regulation (GDPR).

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag informeren wij u over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw werknemers (of andere betrokken partijen) in het licht van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Invoering AVG kost werkgevers 1,8 miljard

Invoering AVG kost werkgevers 1,8 miljard

De nieuwe privacywet kan leiden tot ongewenst a-sociaal gedrag. Een vraag als “wat kan je nog wel” mag u als werkgever niet meer aan uw zieke werknemer stellen. Maar ondertussen betaalt u het loon van uw zieke werknemers gewoon door.

AVG en de zieke werknemer

AVG en de zieke werknemer

Wij merken op dat het voor werkgevers niet duidelijk is wat de huidige privacyregels zijn rondom zieke werknemers. Dit artikel biedt u een verkorte weergave van de beleidsregels van de Autoriteit Persoons- gegevens voor de verwerking van persoonsgegevens over de gezondheid van zieke werknemers.

AVG en uw collectieve werknemersverzekering

AVG en uw collectieve werknemersverzekering

Graag informeren wij u over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en de door u aangeleverde persoons- gegevens van uw werknemers in het licht van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij blijven u graag op de hoogte houden

Wij blijven u graag op de hoogte houden

Vanaf 25 mei a.s. geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacywet gaat over het gebruik van persoonsgegevens. Wij informeren u graag dat onze klanten periodiek nieuwsbrieven en informatieve mailings blijven ontvangen.