Doorwerken na AOW-leeftijd en pensioenopbouw

Doorwerken na AOW-leeftijd en pensioenopbouw

Het verhogen van de AOW-leeftijd zorgt ervoor dat de AOW-leeftijd en de pensioenleeftijd in de meeste pensioenregelingen niet meer aan elkaar gelijk zijn. Wij krijgen steeds vaker vragen over doorwerken na de AOW-leeftijd en de bijbehorende pensioenopbouw.

Het recht op een second opinion

Het recht op een second opinion

Per 1 juli 2017 wijzigt de Arbowet en het Arbeidsomstandighedenbesluit (het Arbobesluit). Met de gewijzigde wetgeving wil de overheid het functioneren van de bedrijfsgezondheidszorg voor werknemers en werkgevers verbeteren. In dit artikel zoomen wij in op het nieuwe recht van een werknemer: het recht op een second opinion bij een andere bedrijfsarts.

Ga goed verzekerd naar het buitenland

Ga goed verzekerd naar het buitenland

De vakantieperiode komt eraan en veel mensen gaan naar het buitenland. De meesten sluiten een reisverzekering af voor de privéreis. Maar wist u dat, als u of uw werknemer zakelijk op reis gaat, eventuele schade en hulp is uitgesloten op een particuliere verzekering? Overkomt uw werknemer in het buitenland iets tijdens zijn of haar zakelijke reis, dan bent u als werkgever hiervoor verantwoordelijk.

Zorgen om cyberaanvallen bij zorginstellingen

Zorgen om cyberaanvallen bij zorginstellingen

Cyberaanvallen zorgen voor onrust bij zorginstellingen. De afgelopen jaren is het aantal aanvallen sterk gegroeid. Sinds 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken ingevoerd en bijna 30% van de meldingen kwam vanuit de sector gezondheid & welzijn. Het is van groot belang dat iedere zorginstelling het cyberrisico serieus aandacht geeft.

Werknemer veroorzaakt ongeluk: werkgever aansprakelijk

Werknemer veroorzaakt ongeluk: werkgever aansprakelijk

Een werknemer voerde werkzaamheden voor zijn bedrijf uit op een truck met aanhanger. Ondanks de uitgevoerde gladheidsbestrijding schaarde tijdens het rijden de combinatie door te weinig grip op het terrein. Als werkgever was onze klant verantwoordelijk voor (de kosten van) het ongeluk.

Brief Schippers: meer mogelijk met de collectieve zorgverzekering

Brief Schippers: meer mogelijk met de collectieve zorgverzekering

Op 24 februari jl. presenteerde minister Schippers een Kamerbrief over de mogelijkheden om meer uit collectieve zorgverzekeringen te halen. In de brief staan de resultaten van een werkconferentie en vraagt ze om nader onderzoek. Wij verwachten de resultaten hiervan in september 2017, maar wat valt er nu al te vertellen?

Rechtbank: struikelgevaar bij werken met hoogwerkers

Rechtbank: struikelgevaar bij werken met hoogwerkers

Op 12 december 2016 deed de rechtbank van Amsterdam uitspraak in een zaak over werkgeversaansprakelijkheid op grond van artikel 7:658 BW. Hoewel er bij de werkgever volop aandacht was voor de veiligheid op de werkplek, gaat het toch mis.

De introductie van variabel pensioen

De introductie van variabel pensioen

Op 1 september 2016 is de Wet verbeterde premieregeling (Wvp) in werking getreden. Met deze wet is het wettelijk kader voor premie- en kapitaalovereenkomsten (premieregelingen) gewijzigd. Per 1 januari 2018 moeten de pensioenuitvoerders het variabel pensioen kunnen aanbieden.

Toename aansprakelijkheid aannemers voor ontwerp- en constructiefouten

Toename aansprakelijkheid aannemers voor ontwerp- en constructiefouten

Op 8 en 9 maart jl. bleek uit onderzoek naar de constructie dat honderden balkons van flatgebouwen in Breda en Venlo onveilig waren en afgesloten moesten worden voor bewoners. Veroudering, maar juist ook de fouten die werden gemaakt bij het ontwerp zijn bij verschillende bouwwerken vaak de reden van instorting of scheurvorming.

Exclusieve kennissessie: besparen op uw verzuimkosten

Exclusieve kennissessie: besparen op uw verzuimkosten

Mandema & Partners helpt u graag uw verzuimkosten inzichtelijk te maken en, indien nodig en gewenst, onder controle te brengen. Ook geven wij u inzicht in de subsidiemogelijkheden en te volgen procedures. U krijgt meer inzicht door deel te nemen aan één van onze kennissessies.