Collectief pensioen

Pensioen is een van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden die u uw werknemers biedt. Mandema & Partners helpt u bij het hele traject: van het vormgeven van uw pensioenbeleid, het selecteren van pensioenuitvoerders, het sluiten en verlengen van contracten tot en met de pensioencommunicatie naar uw werknemers.

Maatwerk voor uw belangrijkste arbeidsvoorwaarde

Het samenstellen van een collectief pensioen is maatwerk. Mandema & Partners zorgt hierbij voor een goede balans tussen het belonen van uw personeel en het beheersbaar houden van uw personeelskosten. Een goede collectieve pensioenregeling is gebaseerd op de meest recente ontwikkelingen in de pensioenmarkt, actuele wet- en regelgeving, uw huidige bedrijfssituatie, uw wensen en die van uw personeel. Mandema & Partners kan u begeleiden in
het gehele traject van advies, bemiddeling en implementatie.

Wilt u weten hoe uw pensioenregeling ervoor staat? 

Neem dan contact met ons op of doe de MandemaPensioenCheck voor een snelle analyse.
U kunt ook gebruik maken van onze uitgebreidere Pensioengraadmeter.

Up-to-date houden van uw (collectieve) pensioenregeling

Het is belangrijk voor de pensioenrechten van uw werknemers om tijdig de juiste salarisgegevens van de werknemers door te geven aan Mandema & Partners en/of de pensioenuitvoerder. Lees meer

Specialistische accountteams

Mandema & Partners is een kennisgedreven organisatie. Wij werken voor onze klanten met specialistische accountteams op onze drie expertisegebieden: Risicomanagement, Pensioen en Zorg & Verzuim. Heeft u vragen of wilt u meer informatie op het gebied van Pensioen? Neem dan contact met ons op. Hieronder vindt u enkele van onze specialisten die u rechtstreeks kunt benaderen. Zij helpen u graag!

Dichterbij
Groeiend risico terugvordering door curator failliete Duitse debiteur

Groeiend risico terugvordering door curator failliete Duitse debiteur

In juli 2016 informeerden wij u over het toenemend risico op terugvordering van ontvangen betalingen van een inmiddels failliete debiteur. De praktijk wijst uit dat Duitse curatoren er steeds vaker in slagen om betalingen terug te vorderen. Daarom attenderen wij u nogmaals op deze kwestie en de mogelijkheden die u heeft.

Verwachte stijgingen van de AOW-leeftijd

Verwachte stijgingen van de AOW-leeftijd

Vanaf 2017 stelt de overheid elk jaar vast wat over vijf jaar de (nieuwe) AOW-leeftijd is. Dit doet zij op basis van de levensverwachting die het CBS berekent. De uitkomst van de berekening bepaalt of de AOW-leeftijd gelijk blijft of met drie maanden stijgt.

Wet late betalingen per 1 juli 2017 in werking getreden

Wet late betalingen per 1 juli 2017 in werking getreden

De ‘Wet late betalingen’ is op 1 juli 2017 in werking getreden. Daarmee komt er een einde aan het - zonder consequenties - kunnen afdwingen van lange(re) betalingstermijnen door grote bedrijven van hun leveranciers en dienstverleners in het MKB en zelfstandig ondernemers. Met alle nare financiële gevolgen voor hen van dien.

Nieuwe privacy-verordening vraagt actie van bedrijven

Nieuwe privacy-verordening vraagt actie van bedrijven

Per 25 mei 2018 moeten alle organisaties voldoen aan de eisen van General Data Protection Regulation (GDPR), ofwel de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor veel bedrijven betekent dit werk aan de winkel.

Meer nieuws