Premievergelijk en marktvergelijking collectieve zorgverzekeringen

Elk jaar vergelijkt Mandema & Partners voor u de zorgverzekeringen voor het komende jaar.

Vergelijk eenvoudig de premies en dekkingen

Hieronder vindt u  een vergelijking van de premies voor 2018 en de premiestijgingen ten opzichte van 2017. Daarnaast vindt u de vergelijkingen van de inhoud/dekking van deze zorgverzekeringen voor 2018.

Premievergelijking 2017-2018
Premies basisverzekering 2017-2018

Marktvergelijkingen 2018
Marktvergelijking basisverzekering + beperkte aanvullende dekkingen

Marktvergelijking basisverzekering + gemiddelde aanvullende dekkingen

Marktvergelijking basisverzekering + uitgebreide aanvullende dekkingen

Let op: de vergelijkingen bevatten meerdere pagina's.

Dichterbij
Factoring sterk in opmars

Factoring sterk in opmars

Factoring is een vorm van debiteurenfinanciering. Bedrijven laten met factoring openstaande facturen eerder uitbetalen door een gespecialiseerd bedrijf: de factoringmaatschappij. Deze vorm van alternatieve financiering is een trend bij bedrijven die op zoek zijn naar extra kapitaal.

Nieuwe regels voor kleinere pensioenen

Nieuwe regels voor kleinere pensioenen

Pensioenuitvoerders mogen kleinere pensioenen afkopen om de relatief hoge administratiekosten van deze pensioenen te voorkomen. Per 1 januari 2019 veranderen echter de regels voor kleinere pensioenen.

Regeling compensatie transitievergoeding door Eerste Kamer

Regeling compensatie transitievergoeding door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel waarin de compensatie van de transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid is geregeld. Hierdoor kunt u als werkgever waarschijnlijk per 1 april 2020 een compensatie aanvragen.

Meer nieuws