Premievergelijk en marktvergelijking collectieve zorgverzekeringen

Elk jaar vergelijkt Mandema & Partners voor u de zorgverzekeringen voor het komende jaar.

Vergelijk eenvoudig de premies en dekkingen

Hieronder vindt u  een vergelijking van de premies voor 2018 en de premiestijgingen ten opzichte van 2017. Daarnaast vindt u de vergelijkingen van de inhoud/dekking van deze zorgverzekeringen voor 2018.

Premievergelijking 2017-2018
Premies basisverzekering 2017-2018

Marktvergelijkingen 2018
Marktvergelijking basisverzekering + beperkte aanvullende dekkingen

Marktvergelijking basisverzekering + gemiddelde aanvullende dekkingen

Marktvergelijking basisverzekering + uitgebreide aanvullende dekkingen

Let op: de vergelijkingen bevatten meerdere pagina's.

Dichterbij
Loonkostenvoordelen

Loonkostenvoordelen

Per 1 januari 2018 kunnen werkgevers korting krijgen op de loonkosten van oudere of arbeidsgehandicapte werknemers. Deze loonkostenvoordelen (LKV) zijn in plaats gekomen van de premiekortingen voor de genoemde doelgroepen.

Scherpere cyberwetgeving voor Nederlandse infrastructuur

Scherpere cyberwetgeving voor Nederlandse infrastructuur

Per 4 december 2017 is het Besluit Meldplicht cybersecurity (Besluit) van kracht. Naar verwachting vallen ongeveer 60 organisaties onder de meldplicht van het Besluit. Zij zorgen gezamenlijk voor een vitale infrastructuur van de Nederlandse samenleving.

Scheiding en pensioen

Scheiding en pensioen

Sinds 1 januari 2018 geldt de Wet beperkte gemeenschap van goederen. In deze wet staan echter geen wijzigingen die invloed hebben op de verdeling van pensioen. Weet u wat er met het pensioen gebeurt als een werknemer gaat scheiden?

Meer nieuws